تندیس سی و هفت

مجله تندیس – شماره 37 – 19 آبان

1383

در این شماره می خوانید:37-1

 • نقاشی
 • عرصه تازه برای مینیاتور ها | نقدی بر نمایشگاه معصومه بختیاری
 • عکاسی
 • یک روایت تصویری ، حمله ناپالم | عکاسی به مثابه هنر یا …؟
 • طراحی
 • خصلت ،بیان و آواهای خط
 • هنر جدید
 • شاخه های هنر مفهومی
 • گرافیک
 • انسان در فضای اطراف خود
 • مجسمه
 • گِل ، امانتی از گذشته | کارل آندر
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده