تندیس دویست و پنجاه و دو

مجله تندیس -شماره 252 – 11 تیر 1392

در این شماره می خوانید:252-1

 • نقد
 • هنر و سیاست | نقد به از نسیه | موزه های سر پایی شهر فرنگ | پیشنهاد یک دیدن
 • گفت و نقد
 • موشک به دختر خورد و دختر مرد
 • عکس
 • سیر تحول عکاسی افغانستان
 • نگاه
 • و در صفا از آبگینه بیشتر
 • آتلیه گردی
 • آتلیه ماتیسا کازرونی
 • هنرمندان معاصر ایران
 • مصطفی رمضانی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده