تندیس دویست و پنجاه و پنج

مجله تندیس -شماره 255 – 22 مرداد 1392

در این شماره می خوانید:255-1

 • پرونده
 • بی ینال ونیز
 • نقد
 • گالری گردی | نگاهی به هفتمین منتخب نسل نو 
 • عکس
 • سیر تحول عکاسی افغانستان 
 • گفت و نقد
 • غرق شدن بدون آب
 • آتلیه گردی
 • آتلیه  ی ساغر پزشکیان
 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران | مینا غازیانی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده