تندیس صد و پنجاه سه

مجله تندیس – شماره 153 – 23 تیر

1388

در این شماره می خوانید:153

 • کاریکاتور
 • کاریکاتور زنگ تفریح نیست
 • نقاشی
 • موزه هنر نائیف زاگرب  | در گاه یاد حبیب محمدی 
 • پرونده
 • ثبت واقعیت
 • گرافیک
 • درباره ی طراح بودن
 • طراحی
 • سپر سبز در قرون وسطا
 • مجسمه
 • سه گانه های شهری
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده