تندیس صد و پنجاه و پنج

مجله تندیس – شماره 155 – 20 مرداد

1388

در این شماره می خوانید:155-1

  • نقاشی
  • هنرمندان معاصر ایران – بیژن نعمتی شریف | نگاهی به آثار ریچارد دئون
  • پرونده
  • پرویز شاپور
  • مجسمه
  • تاثیرات متقابل عکاسی و مجسمه سازی
  • گزارش
  • جشن نقاشی در روستا | پنجمین نشست پژوهش هنر | در نبود یک همراه
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده