تهران-کابل؛ بازخوانی دو پایتخت به روایت عکاسان ایران و افغانستان

تهران-کابل؛ بازخوانی دو پایتخت به روایت عکاسان ایران و افغانستان
گالری شلمان
گشایش: ۸ تیر ماه 
خاتمه:  ۱۳ تیرماه 
به هنربانی پژمان دادخواه و فاطیما حسینی

هنرمندان: آرمان استپانیان، کوروش ادیم، مریم حسن‌پور، نجلا دادبر، پژمان دادخواه، احسان رافتی، مجید سعیدی، صمد قربان‌زاده، کارین کریم‌مسیحی، یوریک کریم‌مسیحی، محمد محسنی‌فر، علی مزارعی، موسی اکبری، محمدشهاب اسلامی، ناصر بیات، نصیر ترکمنی، فاطیما حسینی، تهمینه سلیم، فرشاد عصیان، آرین مصلح، وسیم میرزایی، محبوبه هزاره، رحمان هک هگیر و داوود هلمندی.

بازدید: افتتاحیه: ۱۶ – ۲۰:۳۰ و در روزهای عادی ١۶-۲۰

نشانی گالری شلمان: خیابان میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷

تهران کابل عکاسان ایران و افغانستان

در بیانیه این نمایشگاه به قلم محمدرضا شریف زاده آمده است:

«اقلیـم به اعتقاد متقدمین یک ربع از چهار ربع کره ارض مسکون است و سه ربع دیگر را آب گرفته و این ربع را که ربع مسکون نامند از شمال تا خط استوا بر هفت قسمت کرده و هر قسمتی را اقلیم نامیده اند. در هر اقلیم ملکی است که زادگان آن ملک بدان عشق می‌ورزند و چونان مهر دراویش هر ده نَفَر بر گلیمی بر آن می‌آسایند و پادشاهان هم به نبرد بر سر اقالیم دیگر مشغول…

در این میان گاه فاصله هر مرز به میزان یک قدم است و در هر قدم تجربه‌ای است که در هیچ نیاید، پس گام‌های صورتگران تصویر به حرکت در می‌آیند و هریک گلیم خود را به تصویر می‌کشند و به دیگری می‌سپارند و به دور از حکم حاکمان و پادشاهان آنچه مصور اقلیم خویش است را در مقابل دیدگانمان می‌نمایانند تا تجربه‌های این عرض زمینی را در دو اقلیم بیازماییم…»

برنامه نمایشگاه های دیگر را اینجا ببینید.