نمایشگاه عکس “جغرافیای انقضا” هوفر حقیقی، پازل دلفریب سیاره مغضوب

نمایشگاه انفرادی عکس هوفر حقیقی در گالری اُ
“جغرافیای انقضا” هوفر حقیقی

عنوان: “جغرافیای انقضا”
افتتاحیه: جمعه هشتم تیر ماه
از ساعت شانزده تا بیست و یک
نمایش تا بیستم تیر ادامه دارد.
گالری شنبه ها تعطیل است.
آدرس: تهران، خیابان کریم خان، خیابان سنایی، خیابان شاهین(خدری)، پلاک هجده، طبقه اول.

جغرافیای انقضا هوفر حقیقی

بیانیه: 

چشم‌اندازهای طبیعی با سرعتی غیر قابل باور، جای خود را به زیستگاه‌های انسانی می‌دهند. سیاره‌ی مغضوب، تعادلش را دیگر به‌سختی می‌تواند حفظ کند و همه چیز در این کّره‌ی از دور آرام در حال از کوک افتادن است. حیات، از یک حجم یکپارچه، مبدل به پازلی دوبعدی شده‌است که تصویر جهان با کیفیتی دلفریب روی آن چاپ گردیده. قطعات پازل حیات هم به مانند هر پازل دیگری، گم می‌شوند، کمرنگ می‌شوند، مخدوش می‌گردند، و از بین می‌روند. آن‌ها دیگر به سختی در هم چفت می‌شوند. در روند طبیعی فرسایش خللی بوجود آمده است.

هوفر حقیقی | تیر ۱۳۹۷

نمایشگاه قبل به گردآوری هوفر حقیقی را اینجا ببینید:

برنامه نمایشگاه های دیگر را اینجا ببینید.