آثار نقاشى با اسپرى و حجم هاى شاهين اسكندرى

آثار نقاشى با اسپرى و حجم هاى شاهين اسكندرى
گالرى چهار
عنوان: شب رو

افتتاحيه: جمعه ٢٤ خرداد ماه ١٣٩٨ ساعت ١٦ الى ٢١
نمايشگاه تا ٣ تيرماه از ساعت ١١ تا ٢١ داير است
كيوريتور: شيرين اسكندرى

نشانی: خيابان شريعتى، نرسيده به سيدخندان، كوچه اشراقى، پلاك ٤

نمایشگاه شاهین اسکندری

بیانیه:

“شب رو”گاه خطوطى با پيچش در حركت، گاه خطوطى صاف و يا مورب و با انرژى فراوان ، و گاه خطوطى در هم شكسته با زواياى مختلف القا كننده مفاهيم به بيننده است. از “خط” به عنوان مهمترين عنصر بصرى آثار شاهين اسكندرى ميتوان ياد كرد، خطوطى كه از دوران كودكى نقاشى مي‌كرد و رقص خط برايش جذابيتى متفاوت از كارهاى ديگرش داشت.
استفاده از نئون در حجم‌ها و نقاشى‌ها مي‌تواند با خلق نيروى تصويرى عظيم و ايجاد هيجان در لحظه، بيننده را تحت تاثير قدرت شگفت انگيز نور به عنوان مولفه اصلى اين نمايشگاه قرار دهد، جايي كه مفهوم و ايده با كمك شئ هنرى دنياى رنگى هنرمند را ترسيم مي‌كند.
نگاه خاص هنرمند به مقوله عشق دستمايه خلق آثارى با درون مايه پاپ و ايجاد گفتمانى طعنه آميز يا شايد فريادى اعتراضى در باب دنياى آشفته احساسات انسانى شده است.

شين.الف