نمایشگاه کانسپچوال آرت

| گالری شماره شش
| نمایشگاه انفرادی کانسپچوال آرت
| عنوان: جنگ داخلي
| هنرمند: مريم آقايي
| گشایش: 4 ارديبهشت94، 17-21
| پایان: 11 ارديبهشت
| بازدید: روز افتتاحيه ساعت17-21 روزهاي ديگر 16-20 (گالري پنجشنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان ميرزاي شيرازي، كوچه بيستم، شماره 2، طبقه همكف
| تلفن: 88346029

ديگرى هم درون من زندگى مي كند؛ با صبوري تمام سال ها كمين مي كند، شايد با خود از در آشتى درآيم
آنگاه به يكباره زوزه مي كشد…نعره مي زند  …
نفسم را به شماره مى اندازد
دنيايمان را تنگ مي كند و آسمان را سياه
از غبار جنگ
آرام آرام تسليم حضور ش مي شوم
و او …
آرام مي گيرد.
مريم آقايى

کانسپچوال آرت

 

 

نویسنده