رابطه‌ای پیچیده و چند وجهی از هنر و سیاست

معرفی و خلاصه کتاب هنر هویت و سیاست بازنمایی

خلاصه کتاب هنر هویت و سیاست بازنمایی هنر معاصر
معرفی کتاب هنر هویت و سیاست بازنمایی
مطالعه‌ای در تاریخ اجتماعی هنر امریکا
نویسنده:
علیرضا صحاف زاده
معرفی و تلخیص:
زینب ثقفی

معرفی و خلاصه کتاب هنر هویت و سیاست بازنمایی | مطالعه‌ای در تاریخ اجتماعی هنر امریکا

این کتاب مطالعه‌ای بینارشته‌ای در حیطه جامعه‌شناسی هنر و رابطه پیچیده و چندوجهی میان هنر و سیاست در امریکا از نیمه دوم قرن بیستم و تحولات پس از جنگ جهانی دوم و مهم‌تر از همه تحول جنگ سرد است. اینکه چگونه هنر در نیمه قرن بیستم که بخش قابل‌توجهی از آن با مشارکت ایالات‌متحده توأم بود، توانست دست به بازتعریف مفهوم هنر و تااندازه‌ای پایان هنر بزند.

پایان جنگ جهانی دوم‌آغاز فصل جدیدی در تاریخ امریکا و از مهم‌ترین تحولات آن اکسپرسیونیسم انتزاعی و حمایت هنری دولت از این هنر است. بحث اکسپرسیونیسم انتزاعی در دهه‌ی پنجاه مطرح‌ شد و دخالت دولت در مقوله‌ی هنر، مستقیما رابطه‌ی هنر و دولت را به سانسور سوق داد.

معرفی و خلاصه کتاب هنر هویت و سیاست بازنمایی

هدف نهایی در کتاب پیش رو مطالعه کارکرد و شیوه زیست اجتماعی هنر در یکی از شاخص‌ترین جوامع لیبرال دمکرات تلقی می‌شود که به بازتعریف مناسبات میان هنر و جامعه مبنی بر نظرات اندیشگران پست‌مدرن و تا حدی پساساختارگرا می‌پردازد. در بخشی دیگر مروری مفهومی_تاریخی بر مهم‌ترین شالوده‌های فرهنگ و هنر امریکا داریم. در حقیقت رابطه‌ی بین واقعیت اجتماعی و جامعه‌شناسی هنر موردبررسی قرار می‌گیرد و سعی در پاسخ به این سؤال که کارکرد هنر در جامعه‌ای لیبرال_دموکرات چگونه است و چه نقش اجتماعی را در پیش می‌گیرد و همچنین مخاطرات پیش روی آن کدم‌اند؟

خلاصه کتاب هنر هویت و سیاست بازنمایی

دهه‌های 60 و 70 دورانی پرتلاطم در تاریخ امریکا و جنبش‌های حقوق مدنی در میان اقلیت‌های نژادی (به‌ویژه آمریکاییان آفریقایی‌تبار) و اقلیت‌های جنسی (به‌ویژه زنان) و سایر گروه‌های اجتماعی که خود را به شکل‌های مختلف محروم از پاره‌ای حقوق اجتماعی می‌دیدند، منجر به شکل‌گیری فهم تازه‌ای از سیاست شد. مسئله‌ی سیاست هویت و دگربودگی و بازنمایی نکته کلیدی در هنر معاصر است که در دهه‌ی 80 موردتوجه قرار گرفت.

در ادامه این کتاب از هویت‌هایی که در فرهنگ و هنر امریکا در حاشیه مانده بودند بررسی می‌شود. در بخش بعدی به تحلیل هویت قومی و ملی آمریکایی در دوران جهانی‌شدن و چالش‌های مرتبط با چند فرهنگ‌گرایی پرداخته‌شده است.

صحاف زاده در راستای اهداف نگارش این کتاب عنوان می‌کند: امریکا چیزی بیش از یک دولت_ملت است، بلکه یک مفهوم است؛ که ما خیلی ساده آن را دقیقا نمی‌شناسیم. این کتاب با بررسی تنها جنبه‌ای از هنر این کشور به سهم خود کوششی است در جهت شناخت بهتر آن.

در ادامه معرفی کتاب در قسمت‌های بعد به چالش مفاهیم شامل: گذر از چهارچوب، مدرنیته رهایی‌بخش، پست‌مدرنیسم و گذر از چهارچوب، هنرمند و سیاست، قدرت و بازنمایی، آوانگاردیسم و بحران خواهیم پرداخت.

به همین قلم اینجا بیشتر بخوانید:

فتوکپی ها شیوه دیگری از روایت نوشته جان برجر

چرخشی دوار در میان اعداد، ظرافت طبع و حضور

رویکردهای آلترناتیو در عکاسی معاصر

نویسنده