شانزدهمین حراج تهران

از گسترش افقی بازار تا خریداران محافظه کار در شانزدهمین حراج تهران

پرویز براتی: برداشت‌هایی از شانزدهمین حراج تهران با محوریت «هنر معاصر ایران»

حراج تهران به عنوان مهمترین نهادِ بازار هنر ایران در عرصۀ ملی، شانزدهمین دوره مزایده خود را با عنوان «هنر...