خانه | Tag Archives: نرگس فرشی

Tag Archives: نرگس فرشی

جاکوم نوردستروم مردِ شکلک های کاغذی

نرگس فرشی – مجله تندیس :«وقتی طراحی میکنی، راهت را باز مییابی، چیزی را که سابق بر آن ناپیدا بوده، پیدا میکنی. مهم ترین کار، طراحی کردن است در نظرم، چون از همه ی کارهای دنیا برایم سخت تر است! » این جمله را آقای هنرمند پا به سن گذاشته ...

ادامه نوشته

زنِ از نقاشی به نقاشی |جیلیان کارنگی|Gillian Carnegie

هنرمندانی که باید شناخت | جیلیان کارنگی1 برگردان و تالیف: نرگس فرشی   نقاشی پست‌مدرن با اصرار به برون‌ریزی رسانه‌ای، عواطف‌ستیزی و اغراق در مورفولوژی هنر عامه، بسیار سریع و غیر‌منتظره دیگر آرای هنری را به عقب راند؛ حالا در آستانه‌ی قرن جدید یافتن هنرمندانی که به دنبال جست‌و‌جوی باطنی ...

ادامه نوشته

زنِ سفرهای روح|الکساندرا میر|Aleksandra Mir

هنرمندانی که باید شناخت|الکساندرا میر1 برگردان و تالیف: نرگس فرشی حتی با بودجه‌ی هیچ هم برای این خانم هنرمند میسر است که به ماه سفر کند. هنرمندان کمی وجود دارند که با وجود پراکندگی در ایده و اجرا بتوانند مضامین ثابتی را متجلی کنند. الکساندرا میر یک هنرمند چندین و ...

ادامه نوشته