خانه | Tag Archives: نقاش (برگه 63)

Tag Archives: نقاش

تندیس سی و هفت

مجله تندیس – شماره ۳۷ – ۱۹ آبان ۱۳۸۳ در این شماره می خوانید: نقاشی عرصه تازه برای مینیاتور ها | نقدی بر نمایشگاه معصومه بختیاری عکاسی یک روایت تصویری ، حمله ناپالم | عکاسی به مثابه هنر یا …؟ طراحی خصلت ،بیان و آواهای خط هنر جدید شاخه های ...

ادامه نوشته

تندیس سی و شش

مجله تندیس – شماره ۳۶ – ۰۵ آبان ۱۳۸۳ در این شماره می خوانید: نقاشی ریچارد فیلیپس بعد از جف کونز عکاسی ریچارد پرینس ؛ اطوار گرای پاپ طراحی طراحان معاصر ایران ، یعقوب عمامه پیچ |سیر تحول خال کوبی های هند هنر جدید شاخه های هنر مفهومی گرافیک گفتگو ...

ادامه نوشته