“اعلان های مشروطه” در موزه عکسخانه‌ شهر برگزار می گردد.

یکشنبه 19 مرداد 1393 دویست وپنجمین نمایشگاه موزه عکسخانه‌شهر با عنوان اعلان های مشروطه از مجموعه ناصرالدین حسن زاده برگزار می گردد.

108 سال پیش در روز 14 مرداد ، سال 1285 شمسی مظفر الدین شاه با خواست چهارگانه متحصنین در قم و شهر ری و … که شمار آنها به بیش از ده هزار تن می رسید ، موافقت کرد و دستور داد که کالسکه های سلطنتی و درشکه های موجود در تهران برای بازگرداندن متحصنین به شهر ری فرستاده شوند و در تهران با عین الدوله رییس الوزرا برای درخواست های خود مذاکره کنند . این مذاکرات به صدور فرمان مشروطیت و تاسیس عدالتخانه ( مجلس شورا ) منجر گردید.

نمایشگاه حاضر شامل 15 قطعه از اعلان های دوره مشروطه از مجموعه ناصرالدین حسن زاده ، به همراه 7 قطعه عکس از دوران مشروطه از آرشیو موزه می باشد .

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از19مرداد تا 7 شهریور ۱۳۹3 در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا 13 ، 14 تا 17 و پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳ به عکسخانه شهر مراجعه کنند.موزه جمعه‌ها وتعطیلات رسمی تعطیل است .
آدرس: موزه عکسخانه شهر، میدان هفت‌ تیر، خیابان بهار‌شیراز، بوستان بهار‌شیراز.

تلفکس: 88848993

نویسنده