نمایشگاه تابستانه گالری ماه

| گالری ماه
| نمایشگاه عکس، نقاشی، حجم
| عنوان: نمایشگاه تابستانه
| هنرمند: گروهی هنرمندان گالری
| گشایش: ۹ مرداد ۱۳۹۴- ۱۶ الی ۲۰
| پایان: ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

|بازدید: همه روزه به جز یکشنبه‌ها و ایام تعطیل -۱۶ الی ۲۰
|نشانی:‌ تهران. خیابان آفریقا (جردن) – بلوار گلستان – پلاک ۲۶
| تلفن: ۲۲۰۴۵۸۷۹

Summer m 6

نویسنده