چاپ كتاب پژوهشی تناولي درباره تاریخ گرافیک ایران

پرویز تناولی کتابی پژوهشی درباره تاریخ گرافیک ایران نوشته و براساس این کتاب پیشینه گرافیک در ایران را ۲۰۰ سال عنوان کرد. این کتاب به زودی از سوی نشر نظر منتشر خواهد شد.

پرویز تناولی در خصوص تازه‌ترین پژوهش‌هایش گفت: گرافیک در ایران از پیشنه بسیار قدیمی برخوردار است و متاسفانه همه ریشه‌های گرافیک در ایران را در ۷۰ سال اخیر جست‌و‌جو می‌کنند. کمتر پژوهشگری به ریشه‌های قدیمی این هنر در ایران توجه دارد و جای تاسف دارد که هنوز تاریخچه درست گرافیک در ایران به رشته تحریر درنیامده است.

او افزود: من به دلیل اهمیت گرافیک و علاقه‌ای که به این هنر داشتم سال هاست که در این زمینه پژوهش می‌کنم وحاصل پژوهش‌هایم را در این خصوص در کتابی تحت عنوان تاریخ گرافیک در ایران در ۲۰۰ صفحه گردآوری کرده‌ام.

او در ادامه گفت: این کتاب را در ۱۲ فصل ترتیب داده‌ام و هر فصل را به دوره‌ای خاص اختصاص داده‌ام. در این کتاب درباره گرافیست‌های مهم و آثارشان نیز سخن گفته‌ام.

این مجسمه ساز درباره سایر کتاب‌هایی که در دست انتشار دارد عنوان کرد: بزودی ۲ کتاب سرامیک و طلسم تجدید چاپ خواهد شد. این دو کتاب حدود ۶ سال پیش از سوی انتشارات بنگاه منتشر شده‌اند اما به دلیل استقبالی که از آن‌ها شد دربازار نایاب شدند.

او افزود: با گذشت زمان من منابع جدیدی درباره این موضوعات بدست آوردم و این دو کتاب را تکمیل کردم که اکنون با این تجدیدنظر‌ها منتشر خواهند شد. این بخش‌های افزوده شده شامل تصاویرو مطالب است که بخش مطالب آن غنی‌تر شده است.

این مجسمه ساز پیشکسوت یادآور شد: طلسم در فرهنگ ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخودار است و اگر در آثار هنری به ویژه هنرهای عامیانه توجه کنیم به وضوح در می‌یابیم که در این آثار توجه ویژه‌ای به طلسم شده است. مثلا در قدیم مرسوم بوده و هم اکنون هم در میان جمعی رایج است که دعا بنویسند و بر درودیوار خانه یا گردن خودشان آویزان کنند.

تناولی درباره تجدید چاپ کتاب سرامیک توسط نشرنظرگفت: این کتاب دربرگیرنده آثاری است که توسط خودم ساخته شده است و در تجدید چاپ آن به بخش مطالب آن اضافه کرده‌ام که از سوی انتشارات بنگاه منتشر خواهد شد.

تناولی همچنین از انتشار کتاب شاعر خبرداد و گفت: کتاب شاعر درباره بخش مهمی از مجسمه‌های من است که با موضوع فرهاد کوه کن و شاعر ساخته‌ام و در این کتاب تصویر تعدادی از مجسه‌های بزرگ‌ام نیز منتشر خواهد شد.

به گفته تناولی؛ در کتاب شاعرشاهد مجسمه‌هایی هستیم که تاریخ ساخت نخستین اثر از این مجموعه‌ها به ۴۵ سال پیش باز می‌گردد و همچنان ساخت آن‌ها تداوم دارد. کتاب شاعرنیزازسوی نشرنظر منتشرخواهد شد.

بهمن‌پور مدیر نشر نظرهم خبر از انتشار جلد دوم تاریخ مجسمه سازی ایران به قلم پرویز تناولی و انتشار کتاب خورجین و نمکدان‌ها به تالیف پرویز تناولی خبر داد. این کتاب از تالیفات اخیر تناولی هستند.

نویسنده