انتقال انجمن تصویرگران به خانه هنرمندان شماره دو

تندیس: در پی گشایش ساختمان شماره دو خانه هنرمندان انجمن تصویرگران به مکان جدید خود منتقل می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن تصویرگران، این انجمن از روز دوشنبه ۲ شهریور ۹۴ به طور رسمی فعالیت خود را در ساختمان شمارۀ ۲ خانۀ هنرمندان شروع خواهد داد.

بنابراین از این پس، تماس با انجمن از طریق شمارۀ تلفن ۸۶۰۷۱۵۸۳ و نشانی تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان، خیابان خردمند جنوبی، خیابان نوشهر، پلاک ۱۵، واحد ۶، طبقۀ سوم مقدور خواهدبود.

شمارۀ تماس‎های‎ دیگر نیز به زودی در بخش ارتباط با انجمن سایت، درج خواهدشد.

tasvirgaran

نویسنده