تندیس سیصد و شش

مجله تندیس -شماره ۳۰۶ – ۳ شهریور  ۱۳۹۴۳۰۶-۱

در این شماره می خوانید:

  • هنراندیشی
  • گفتگو با یزدان منصوریان
  • مباحث نظری
  • رویا، واقعیت، هنر
  • مجسمه
  • چیدمان‌هایی از جنس سیمان و سکوت
  • نقد
  • در ستایش بی‌سوادی | نقد به از نسیه | شهر به مثابه فضای آکنده از… | شکارچی چرخ دستی
  • گرافیک
  • گردش چشم به جانب زیبایی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]