معرفی شورای هنری هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

تندیس: شورای هنری هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی اعضای شورای هنری هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با حکم مجتبی آقایی؛ دبیر جشنواره منصوب شدند و در نشستی با حضور مجید ملانوروزی؛ مدیرکل هنرهای تجسمی احکام شورای هنری داده شد.

جمشید حقیقت شناس، بهرام کلهرنیا، رضا یساولی، بهمن عبدی، مهنوش مشیری، اصغر کفشچیان مقدم، ایرج نعیمایی، مهران هوشیار، محمدمهدی رحیمیان، پریسا خضابی، علیرضا قاسم خان و محمدرضا مریدی به عنوان شورای هنری هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر معرفی شده اند.

جمشید حقیقت شناس؛ دبیر هنری، علیرضا قاسم خان؛ مدیر بخش فیلم و محمدرضا مریدی؛ مدیر همایش این دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستند و عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی جشنواره است.

جمشید حقیقت شناس، بهرام کلهرنیا، رضا یساولی، بهمن عبدی، مهنوش مشیری، اصغر کفشچیان مقدم، ایرج نعیمایی، مهران هوشیار، محمدمهدی رحیمیان، پریسا خضابی علاوه بر عضویت در شورای هنری، مدیریت هنری بخش های نقاشی، پوستر، نگارگری، کاریکاتور،‌ تصویرسازی، هنرهای جدید، خوشنویسی، سرامیک هنری، عکاسی و مجسمه سازی را نیز در جشنواره بر عهده دارند.

مجید ملانوروزی؛ مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در جلسه شورای دبیران جشنواره با تاکید بر کیفیت در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: ضرورت دارد که جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر جریان ساز و بر جریان هنر تاثیرگذار باشد بنابراین جشنواره به عنوان یک رویداد مهم هنری می بایست به سمت حرفه ای شدن پیش برود.

هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از سوی دفتر هنرهای تجسمی بهمن و اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و فراخوان جشنواره به زودی اعلام می شود.

fajr2

fajr1

نویسنده