نمایشگاه ميلاد توتوني در زيرزمين دستان

|گالری زيرزمين دستانdastan-basement-1 |نمایشگاه انفرادي نقاشي |عنوان: مناظره مخدوش ميلاد توتوني |گشایش: 14 شهريور93، 16-20 پایان: 22 شهريور |بازدید: همه روزه 16-20 ( شنبه‌ها تعطيل ) |آدرس: تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6 تلفن: 22023114|

نویسنده