نامه نیمه ماه دی | هنر در آستانه …

editors_choice_ramezaniنامه های نیمه ماه

به قلم جاوید رمضانی، مدیر سایت تندیس

هنر در آستانه

بقول یکی از دوستان اهل قدیم  زین پس  عزم آن داریم مطالبی که در سایت ارائه  می دهیم، از توالی و استمرار برخوردار گردد.

آنچنان که مخاطبان عزیز ملاحظه می‌کنند، بخش هایی از پرونده هایی مانند آشنایی با گالری‌های جهان، جعل واز آن خود سازی در هنر، تاریخچه پرتره‌سازی و صورتگری، آشنایی با هنر معا صر و… در حال حاضر در سایت ارائه شده و ادامه دارد.

والبته مبحثی در مفاهیم فلسفه هنر که به زودی بر روی سایت ملاحظه می‌فرمایید. در واقع با این روش سعی در دوری جستن از هیاهوی خبرسازی و مطالبِ هر از چندگاهی خواهیم داشت. گرچه این گونه خبر سازی‌ها مخاطبین سایت را به یکباره افزایش می‌دهد ولی مخاطبین پایداری را برایمان به ارمغان ندارد.

در فضای تجسمی و مطبوعات کشور حضور مطالب تحلیلی و نظری  بیشتر محسوس می باشد. چرا که وجود رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مخاطبان را از خبر‌رسانی بی نیاز کرده و نیاز به تولید محتوای  تازه و ارزشمند را واجب نموده است.

با این وجود ترجمه اخبار اتفاقات مهم و تاثیر گذار بین المللی هم از دغدغه‌های  ماست. در طول سال گذشته با زحمات زیاد مدیران فنی و داخلی سایت امکان گسترش ارتباطات فراهم گردیده که حضور ما را در شبکه‌های مجازی و ارتباطی با رشد روز‌افزونی مواجه گردانده است.

رونق روز‌افزون افتتاح گالری‌ها در عین خوشحالی می تواند حاکی از گسترش فضای اقتصاد تجسمی باشد و از طرفی حاکی از نیاز روز افزون این مراکز به ارتباطات و تولید مفاهیم پایه ای برای ایجاد حرکت‌های حرفه ای بوده تا بُردار کمّی دارای جهت کیفی شود.

استقبال عامه مردم از هنرهای تجسمی  درآینده قابل پیش‌بینی است. علاقه به هنر درساخت اجتماعی فعال کشور که به سمت  حرکت‌های اقتصادی جدی‌تری متمایل است هم به لحاظ کارآفرینی و هم به لحاظ تلطیف فضای زیست شهری امری ایجابی می‌نماید.

گویی تحول در این حوزه در راه است و رکود این روزها آرامش قبل از طوفان است.

از این فرصت استفاده می‌کنم و از تمام دوستان علاقمند به پژوهش و ترجمه در حوزه تجسمی دعوت به همکاری می‌نمایم.

با امید به ایجاد فضایی پر بار برای شما دوستان و مخاطبان سایت تندیس.