نمایشگاه انفرادی بیتا فیاضی

|گالری Isabelle van den eyndeivnd-1

| نمایشگاه انفرادی حجم و چیدمان

| هنرمند: بیتا فیاضی

| عنوان: باز‌چیدن

| گشایش: ۲۴ شهریور۹۳، ۱۹-۲۱ پایان: ۱ آبان

| برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

www.ivde.net

نویسنده