نشست بررسی جغرافیا و هنر در گالري لاله

نگارخانه لاله نشست بررسی جغرافیا و هنر را در حاشیه نمایشگاه آثار گروهی از نقاشان معاصر گیلان برگزار می نماید .

این نشست با حضور: صمد توانا (نقاش، آرشيتکت، پژوهشگر) ، جواد حسنجاني (منتقد هنري) و امير سقراطي (نقاش پژوهشگر، معاون نشريه تنديس )

روز سه شنبه 25 شهريور 1393/ ساعت 5 تا 7 عصر در نگارخانه لاله برگزار می شود. حضور در این برنامه برای کلیه علاقه مندان آزاد است.

شایان ذکر است نمایشگاه آثار هنرمندان معاصر گیلان نیز تا 30 شهریورماه در نگارخانه لاله دایر خواهد بود.

“مکان در هنر بازنمایی می شود. فرم ها به مکان ها در شکل های آشکار و ضمنی اشاره می کنند. گونه ایی دیگر قدرت مکان در هنر به فرایند شکل گیری کار هنری مربوط می شود، هنرمند و نهادهای هنری در زمینه های متعددی ساختار هنری خود را شکل می دهند. از امکان های مختلفی بهره می برند و به وسیله آن ها به کنش خود معنا می دهند. زمان و مکان تولید هنری که در پی پرسش” کی و کجا ” نقش خود را در هنر اعلام می کنند، یکی از این امکان ها هستند. مکان صرف نظر از وجوه کالبدی اش عملکردهای فرهنگی و اجتماعی دارد که تاریخ هنر تا به امروز گواه آن است.

جغرافیای هنر: در پی توجه به مکان اهمیت می یابد و تقسیم بندی ها و رویه های موجود هنر را در نظام شهرها،کشورها، منطقه ها و پایتخت ها قرار می دهد. جغرافیا را به عنوان زمینه مطرح می کند و اثرات مقوله های مکانی را در ساخت هنری پیگیری می کند.”

نگارخانه لاله: تهران، خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی تلفن: 88962339

نویسنده