نمايشگاه عكس‌‌ بيژن صيفوري

| گالری راه ابريشم

| نمایشگاه انفرادي عكس silk-road-1

| بيژن صيفوري

| عنوان: نو- ستالژي

| گشایش: 25 مهر93، 16-20 پایان: 11 آبان

| بازدید: يكشنبه تا چهارشنبه 15-19 و پنجشنبه تا جمعه 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، فرمانيه(خيابان شهيد لواساني)، شماره 103، (بين كامرانيه و دزاشيب) تلفن: 22727010

نویسنده