پریسا اختیاری |گالری شَلمان

پریسا اختیاری در گالری شَلمان

 

|نمایشگاه انفرادی
|تابلو های سه بعدی

|عنوان: پَرنَواز

|پریسا اختیاری

|گشایش: ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۵

|آدرس گالری: میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷

|تلفن: ۲۲۲۲۱۹۴۴-۲۲۲۷۱۶۹۳
|فکس: ۲۲۲۷۰۰۵۱

پریسا اختیاری

|Individual 3-D Boards Exhibition
|Parisa Ekhtiyari
|Parnavaz
|Opening: 15 JUL 2016
|End: 21 JUL 2016

نویسنده