خسرو مهدوی مزده |گالری دنا

نام گالری دنا
نمایشگاه  انفرادی طراحی
عنوان: منطق الطیر
 هنرمند : خسرو مهدوی مزده

گشایش: ۲۸آبان ۹۵
پایان:۴آذر ۹۵

بازدید: ساعت ۱۶ الی ۲۰

آدرس گالری:
تهران، میدان فردوسـی، خیابان سپهبدقرنی، بعد از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پلاک ۴
تلفن:
۸۸۹۳۱۷۴۴

خسرو مهدوی

بیانیه:
به قلم  : آرش تنهایی
کارهنراست
میلتون گلیزر می گوید: “آرت ایز وورک” ؛ حالا اگر عباس قلی خان به فارسی بگوید: “هنر کار است ” کسی آن قدر اعتنا نمی کند. انگارحتما باید یک فرنگی چیزی بگوید تا حرفش برای ما مرجع باشد؛ چرا که ما مردمان کم اعتماد به نفسی هستیم که مرغ همسایه برایمان غاز است؛ برای همین است که نه تلاشی می کنیم و نه اجازه ی تلاشی می دهیم و کسی را هم که تلاشی می کند خوب زیر آبش را می زنیم. همه ی اینها را گفتم برای این که بدانیم چرا یک طراح با توانایی های خسرو مهدوی آنچنان که باید شناخته شده نیست و کارش دیده نشده است؛ گو اینکه دیگرانی که ثلث توانایی های او را ندارد، در هر نمایشگاه این شهر، حاضر و شهرتی عالم گیر دارند. این نمایشگاه با نام “منطق الطیر” پرندگانی هستند که او در لحظه های روزان و شبان خود کار کرده استٰ بی آنکه به نمایش و فروشش فکر کند.

خسرو مهدوی خسرو مهدوی

نویسنده