آثار ویدیو و چیدمان صادق ادهم

| گالری 26

26-1| نمايشگاه انفرادي ویدیو، چیدمان

| عنوان: –

| صادق ادهم

| گشایش: 7 آذر93، 16-20

| پایان: 19 آذر

| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خیابان لواسانی شرقی، خیابان پور ظهیر(سنبل)، شماره ۲۶

| تلفن: ۲۲۲۸۷۵۴۷

 

 

نویسنده