گزارش تصویری از حضور گالری های ایرانی در آرت دوبی و هفته هنر دبی

در حاشیه آرت دوبی و هفته هنر دبی چه می گذرد؟ گزارش تصویری از گالری های ایرانی
استقبال خوب و فروش آثار در گالری‌های ایرانی

به نقل از مژده اتراک گزارشگر اختصاصی تندیس در دبی: در خارج از آرت دوبی هفته هنر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و روند و نمایش خاص خود را دارد. در مجموع آرت دوبی و هفته هنر دبی به نسبت سال پیش بهتر و موفق‌تر عمل کردند و شایان توجه است که گالری‌های ایرانی آثار خوبی را به نمایش گذاشته‌اند و همچنین گالری‌های خارجی در مقایسه با سال پیش آثار بهتر و قابل تامل تری را ارائه داده‌‌اند.

آرت دوبی و هفته هنر
گالری خاک

به نظر می‌رسد گالری های ایرانی فروش خوبی را تا به حال داشته اند در این میان می توان به فروش قابل توجه گالری‌ Ag اشاره کرد که با وجود تعداد آثار کمتر فروش خوبی را داشته است. نکته جالب توجه خرید یکی از عکس‌های این گالری توسط لویی ویتون است و تعداد دیگری که یکی از موزه‌های پاریس خریداری کرده‌است.

به طور کلی می توان گفت در  آرت دوبی و هفته هنر دبی آثار ایرانی با استقبال بسیار خوبی مواجه بوده است.

آرت دوبی و هفته هنر
گالری محسن

آرت دوبی و هفته هنر
گالری آریا

آرت دوبی و هفته هنر
گالری محسن

آرت دوبی و هفته هنر
گالری زیرزمین دستان