نمایشگاه هنرمندان معاصر ایرانی | گالری هنرهای معاصر مانا نیویورک

نمایشگاه هنرمندان معاصر ایرانی
گالری هنرهای معاصر مانا نیویورک
عنوان: در میانه 

گشایش: ۱۰ اردیبهشت ۹۶

خاتمه: ۴ شهریور ۹۶

هنربان: شهرام کریمی

هنرمندان: رضا درخشانی، هادی هزاوه ای، منوچهر یکتایی، وای زد کامی، فرشید شفیعی، افروز عمیقی، فریدون غفاریان، سارا اسکندریان، طلا مدنی، شیرین نشاط، نیکی نجومی، رها رئیس نیا، داوید ابیر.

این نمایشگاه  در دو قسمت برگزار می شود و هدف از این  نمایشگاه نمایش هنرمندان ایرانی است که در امریکا کار می کنند و تاثیر فرهنگ میزبان بر روی این هنرمندان است و زمانی که این فرهنگ وارد اثرشان می شود تاثیر آن بر روند خلق اثرشان است و در این میانه این  نمایشگاه با هدف ایجاد گفتگو و  خلاقیت و ترویج فهم هنر معاصر در جامعه امروز بین این دو کشور است.

جهت اطلاعات بیشتر از این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

گالری هنرهای معاصر مانا نیویورک

جهت اطلاعات بیشتر از این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

نویسنده