آثار حبيب فرج‌آبادي در گالري‌هما

| گالری هماhoma-1

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| حبيب فرج‌آبادي

| عنوان: نام ناپذير

| گشایش: 14 آذر93، 16-20

| پایان: 25 آذر

| بازدید: روزهاي هفته 11-19 و جمعه‌ها 16-20

| آدرس: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان سنايي، كوچه چهارم غربي، شماره8، واحد1

| تلفن: 88863596

سری نام ناپذیر | سخت گيرى و ناسازگاری حبيب فرج آبادى در پیگیری دیدگاه خود چیزی نيست جز يک جستجوی بی پایان برای تعالی. بوم هاى رنگارنگ اوکنکاش چشمگيرى از ماحصل تلاش اين هنرمند است؛ نزاع سخت عاشقانه با رنگ و بوم. نقاشی های فرج آبادى همان اندازه دل انگيزند كه خالص اند، اصرار بر پرداخت نشدن بوم راهى ست متعارف از نقاشی؛ او کار خود را به شیوه ای منحصر به فرد بيان مى كند: بوم های حبیب فرج آبادی با پشت و رو شدن و دوخت های سختش شباهتی وهم آلود و زیرکانه دارند به «حصار .» در آن ها چکه ها و شره های رنگی را میبینیم که از طریق نفوذ به ورای بوم خام، خود را با تراوشی به آنسوی کار هدایت می کند. او جریان رنگ پرجنب و جوش و با نشاط را از رهگذر حصار نفوذ پذیر پوست گونه ی بوم نقاشی به زندگی روان می کند در حالیکه که در مقابل، پوست حصاری ست برای حبس زندگی در خود. سمفونی رنگى كه از وراى بوم در حال سقوط ست نشانى ست از ضربه هاى سخت، تراوش رنگ، چكه هاى آن، پاك شدگى ها، لكه هاى انگشت، سیلی هاى کی قلم مو یا خش ىك اش. و باز رنگها؛ چرخشى از سبز عمیق، تنه زدن نارنجى و قرمز، خرمالويى و آبى نیلگون که به درون و برون محو مى شود و دوباره و دوباره شكفته مى شود و همه با هم با گردابى از پشتكار آتشین همراه مى شوند. همانطور که چشم به سمت لبه هاى ترکیب حركت مى كند این سيلاب رنگ توجه را به طرح های ظریف دوخته شده و گسترده در سراسر وسعت بوم وسیع هدايت مى كند.کار در تغزل غنی و با تاکید به فضاهای «خالی » مرموز، بیننده را در خود رها می کند. آدابی شاعرانه، دقیقا به کیفیتی که فیلسوف آلمانی تئودور آدورنو در آثار نهایی بتهوون مشخص می کند، که درآن «هنوز « آزاد است، طوری که از قبل هرگز نبوده.. به سبب طرفداری از انتزاع شدید، فرج آبادى به|گرایش و میل شدیدی به شكل فيگوراتيو پشت می کند.
علاقه اش به نقاشی های دیواری نیز در ميان آثارش غیرقابل انکار است. در این منش، او دارای رفتار خودسرانه و تجاوزگرانه اى ست كه در طراحى هايش از تصاوير فيگوراتيو، همه به صورت ضخیم و رنگ هاى قاطعانه ارائه شده است. بسیار شبیه به ساى تامبلى، طبیعت گرافیکیِ روش حبيب فرج آبادى دارای قدرت ارتباطی مسلم و بى چون و چرايى ست. آثار حاضر تجسم زبان بی رقيب هنرمند است.
برگرفته از ریویوی پروژه ی متحدان

منبع: گالري هما

نویسنده