تندیس بیست و شش

مجله تندیس – شماره 26 – 12 خرداد

1383

در این شماره می خوانید:26-1

  • طراحی
  • اردشیر محصص ،فیلسوفی که فلسفه نمی داند | طراحی در ایران |طراحی برای خلاقیت
  • نقاشی
  • گرهارد ریشتر | کمی بالاتر از موزه هنرها
  • عکاسی
  • گفتگو با سیف اله صمدیان | توماس اشترات
  • گرافیک
  • نشانه شناسی دست بافته های ایرانی
  • مجسمه
  • ریچاردسرا و مسئله ی هنر همگانی |گفتگو با محمدحسین عماد
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده