پیش‌درآمد عصر جدید خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پیش‌درآمد عصر جدید |قسمت ششم
خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو
تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی


عصر جدیدعصر جدید شروع دورانی آکنده از تنوع و تضاد است و مهمترین و نخستین اتفاق آن انقلاب صنعتی است؛ که در پایان سده هجدهم و انقلاب سیاسی بزرگ فرانسه بود. به بیان دیگر، سده هجدهم برای اروپا به منزله واپسین مرحله از روند فاصله‌گیریش از شرایط قرون وسطی بود اکنون کلیسا جهانی جز یک سرزمین کوچک به نام (ایالت پاپی) قدرت فرمانروایی نداشت.

تحول در انگلستان و فرانسه تندتر از سایر کشورها بود، اشرافیت به عقب رانده شده بود و قشر اداری و اجرایی خود را به بورژوازی جاه طلب که روز به روز ثروتمند تر و با نفوذتر می‌شد محول می‌کرد.عصر جدید

سده هجدهم پیوندی ژرف، میان علم و فلسفه برقرار شده است ؛در جهانی که دکارت و نیوتن با تکیه بر تعقل تبیین کرده بودند، انسان مکانی استوار و قابل تعریف یافته بود. اسپینوزا فلسفه وحدت وجود را پیش کشید و بیکن و لاک بر اهمیت تجربه تاکید کرده بودند، جهان‌نگری ایشان با جهانبینی انسانمدارانه عصر رنسانس تفاوت داشت.

اکنون انسان بر این باور بود بر پایه تعقل و به مدد علم، نظم بغرنج این جهان را بشناسد. عصر علم جدید و قرن فلسفه آغاز شده بود و متفکران بر آن نام روشنگری گذاشته بودند، زیرا اعتقاد داشتند که زمان آگاهی و روشنی فکر آدمی فرا رسیده بود.

تفاوت ایشان با عصر رنسانس این بود که انسان مستقل از هر عامل فوق طبیعی را به بررسی گرفته بودند. ولتر فیلسوف فرانسوی به عنوان مبارز ضد کلیسا به هیچ وجه، متفکری ملحد نیست او بر پایه اندیشه‌های علمی فلسفی متفکران دلایلی برای وجود خداوند عرضه می‌دارد.

به اعتقاد ولتر فلسفه عقل انسان را به ایمان رهبری می‌کند حال آنکه الهیات فلسفی آن را به بحران می‌کشاند، منتسکیو استبداد شاه و بی عدالتی را مورد حمله قرار می‌دهد و از آرمان‌های آزادی دفاع می‌کند، دریدا و دیگر فیلسوفان ماده‌گرای فرانسوی، سنت فیزیکی دکارتی را بسط می‌دهند و بیش از سایرین بر دستاوردهای علوم تکیه می‌کنند، اینان به تدوین و انتشار دایره المعارف همت می‌گمارند، با این هدف که تمامی بشریت را با علوم و فنون و افزارهای جدید آشنا کند.عصر جدید

دامنه انتقاد از علم‌گرایی رایج نخست، تفکر روسو منتقد سوئیسی و سپس توسط کانت، فیلسوف آلمانی وسعت می‌گیرد، کانت از اینکه علم به مرزهای فرانسه تجاوز کرده است با آن مقابله می‌کند و روسو علم را از این لحاظ که مظهر تمدن است مورد حمله قرار می‌دهد. در نظر او تمدن مانع رشد خصلت‌های خوب انسانی است؛ آن بخش از عقاید وی درباره حاکمیت مردم به مثابه عالیترین منشا قدرت در آماده کردن زمینه فکری انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه نقشی عمده دارد.عصر جدید

آنچه انقلاب بورژوازی تحت عنوان آزادی فردی و رهایی از سنت‌ها پیش می‌نهد با روح رمانتیک سازگارتر است از این رو رمانتیسم تا میانه سده نوزدهم سیطره خود را بر ادبیات هنر و فلسفه می‌گستراند و موجب رکود فعالیت‌های علمی می‌شود. غروب رمانتیسم با طلوع اثباتگرایی در فلسفه علم واقعگرایی در ادبیات و هنر مقارن است.

قسمت های قبل از پرونده خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو را اینجا ببینید:

عصر باروک

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم قسمت پنجم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی باروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای لایتناهی می‌گشاید، هنرمند باروک بی‌کرانگی فضا را می‌جوید. نیرویی به سوی نامتناهی می‌رود و هماهنگی متناهی را پیوسته دچار مخاطره می‌کند. نور هم مانند […]

بدون دیدگاه
منریسم

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب موضوع‌های هنری با متفکران زمان مشورت می‌کند، البته این دگرگونی تا زمان میکلانژ هنوز محسوس نیست. نخستین موسسات که شالوده آکادمی‌ها را پی‌ریزی کردند انجمن‌های […]

6 comments
رنسانس

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا تعریف می‌کند، به طوری که مهمترین اصل مورد قبول کلاسیسیسم ساختار اثر هنری، به گونه‌ای است که امکان ندارد بر آن چیزی بیفزاییم یا از […]

بدون دیدگاه
رنسانس

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی روبرو کند، و برای تحقق یافتن این هدف از شگردهای فنی مدد می‌گرفت که به عنوان میثاق‌های ارزنده (سنت بزرگ) شناخته می‌شدند. روند تاریخی سنت […]

بدون دیدگاه
هنر نقاشی پیتر بروگل

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

1 comment