تندیس دویست و پنجاه و شش

مجله تندیس -شماره 256 – 05 شهریور 1392

در این شماره می خوانید:256-1

  • پرونده
  • کیوریتوری در ایران
  • نقد
  • گالری گردی 
  • گزارش
  • مطالبات تجسمی | هنر ایرانی در مجموعه های جهانی
  • گفت و نقد
  • هیچ چیز ابدی نیست
  • نقاشی
  • هنر معاصر ارمنستان
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده