خانه | پژوهش | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم، واقعیت چیست؟

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم، واقعیت چیست؟

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت یازدهم
تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید
فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو ونسان ون گوگسرانجام نوگرایی غرب به انتزاعگرایی می‌رسد. در هنر آبستره تصویر چیزها به سمتی می‌رود که به وسیله ادراک نمی‌توان بدان راه یافت. این هنر می‌خواهد بطور بیواسطه به سوال «واقعیت چیست» پاسخ گوید. پیشگامان هنر آبستره کاندینسکی، کوپکا (۱۸۷۱-۱۹۵۷) ماله ویچ (۱۸۷۸-۱۹۳۵) و موندریان (۱۸۷۲-۱۹۴۴) هر یک در کار خود نمادهایی می‌آفرینند که بیانگر کلیت واقعیت است.
موندریان هنر خود را «دید روشنی از واقعیت» تعریف می‌کند و می‌گوید: هنرمند نوین راستین، آگاهانه تصدیق می‌کند که احساس زیبایی امری عام و کلی است؛ آنچه موندریان در فراسوی عوارض ناپایدار نمودها می‌جوید یک قانون جاودانه است؛ قانونی که به زعم وی بیانگر اصل هماهنگی عام جهان است. موندریان بیانی نمادین از جوهر واقعیت و از قانون جهانشمول و فراسوی پدیده‌های خاص عرضه می‌دارد. در دنیای انتزاعی او، عناصر عمودی نماینده اصل موثر فاعل و عناصر افقی بیانگر اصل اثر پذیر مفعول و موقعیت برتر یکی بر دیگری است؛ یعنی عناصر متقاطع نشانه زایش و زندگی تلقی می‌شوند.پیت موندریان خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو
موندریان و کاندینسکی به فلسفه‌های خاور زمین گرایش داشتند، عرفان شرقی موندریان در پس نظمی استوار و معقول نهفته بود، و پیوند کاندینسکی با تفکر شرقی در یگانگی مرموز رنگ‌ها و شکل‌ها جستجو می‌شد که به زعم او همان حقیقت هستی عالم بی‌نهایت بزرگ کهکشان‌ها‌ست. در این دو نقاش باز شاهد همان تقابل احساس و عقل هستیم که قبلا در دلاکروا و انگر و سپس در ون گوک و سزان دیدیم.خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو ونسان ون گوگ
گابو (۱۸۹۰-۱۹۷۷) و آنتوان پفسنر (۱۸۸۶-۱۹۶۲) دو تن از کانستراکتیویست‌های روس در بیانیه رئالیستی خود نوشتند «تحقیق ادراک‌های ما از جهان در قالب‌های فضا و زمان، تنها هدف هنر تصویری و تجسمی ماست. ما میدانیم که هر چیزی تصویر اصلی و ذاتی خود را دارد. صندلی، میز، چراغ و… این‌ها همه دنیاهایی کامل هستند؛ با ریتم مدارهای خودشان. از اینرو سنت ما که در آفرینش چیزها برچسب صاحبانشان و تمامی صفات عارضی و موضعی‌شان را کنار می‌گذاریم؛ و واقعیت ریتم همیشگی نیروهای فعال در آنها را نگاه می‌داریم»
پولاک (۱۹۱۲-۱۹۵۶) نقاش امریکایی از رهبران نقاشی کنشی با هر گونه انضباط در هنر مخالف بود و تعبیری خاص از واقعیت داشت؛ برای او در واقعیت در همین تقابل نقاش با سطح بوم و یا به سخن دیگر، در همین عمل رنگ‌پاشی توام با حرکت‌های سریع و هیجانی معنی پیدا می‌کرد.
کامیل پیسارو خلاصه کتاب در جستجوی زبان نووقوع دو جنگ جهانی، انقلاب روسیه و جنبش‌های انقلابی در روسیه باعث شد ذهن بسیاری از هنرمندان با مسائل اجتماعی درگیر شود و البته آنها بیان موثرشان را در هنر رئالیستی یافتند. در واقع اینان با پذیرش تعهد هنرمند در قبال نیازهای جامعه علیه انتزاع‌گرایی محض برخواستند. هنرمند رئالیست این قرن پشتوانه‌ای بس غنی از دستاوردهای زیبایی شناسی هنر نوین در اختیار داشت و با زبانی نوتر سخن می‌گفت.
بعضی هنرمندان بر خود نام «رئالیست» گذاردند و به همان ثبت عکاسی‌وار رونگاری واقعیت بسنده کردند. اینان که در برابر موج تازه صورتگرایی«فرمالیسم» موضع گرفتند، آنقدر به عقب رفتند تا در ورطه واقع‌نمایی«وِریسم» و طبیع‌تگرایی سده ۱۹ فرو غلتیدند.
گئورگه گروس (۱۸۹۳-۱۹۵۹) نماینده برجسته رئالیسم نو در آلمان آن زمان بود او در سال‌های جنگ اول از شگردهای فوتوریستی برای نمایش فضای پرجنبش شهر مدد می‌جست اما بعد به طرح‌های رئالیستی ساده و صریح روی آورد و با آنها تناقض‌های اجتماعی را به گفته خودش «به طور عینی و بدون مرز» به نمایش گذارد. بکمان (۱۸۸۴-۱۹۵۰) نیز چند صباحی به جنبش رئالیسم نو آلمان پیوست؛ گو اینکه هیچ‌گاه مانند گروس به انتقاد نپرداخت رئالیسم بکمان از سایر رئالیست‌های آلمانی، اتو دیکس (۱۸۹۱-۱۹۶۹) متمایز بود زیرا بر کنش ذهنی هنرمند تاکید بیشتر داشت او می‌گفت «مهم عشق واقعی است به چیزهایی که بیرون از ما حضور دارند و به اسرار عمیقی که در درون ما وضع شده است». در نظر او، واقعیت فقط در استحکام تجربه هستی می‌توانست آفریده شود.اتو دیکس خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو
از سال‌های ۳۰ به بعد جنبش واقعگرایی در هنر غرب با رئالیسم سوسیالیستی شوروی تلافی کرد در اتحاد شوروی مفهومی از هنر متعهد مطرح شد که می‌توان آن را هنر ارشادی نامید؛ رئالیسمی سوسیالیستی که روش اساسی ادبیات و نقد ادبی شوروی است. ساویتسکی، نقاشی از همین نسل گویی از زبان شمار کثیری از نقاشان معاصر شوروی سخن می‌گوید، می‌نویسد «زمانه را نه فقط به مدد موضوع، بلکه همچنین به وسیله ترکیب‌بندی و ریتم، باید به یک اثر هنری ترجمه کرد»خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو پیتر بروگل

شماره‌های پیشین خلاصه کتاب درجستجوی زبان نو را اینجا بخوانید:

در جستجوی زبان نو نقاشان

در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | واقعیت از منظر نقاشان امپرسیون تا سورئال قسمت دهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در اصل خود هنرمند است که با سرشاری قلب خویش به …

1 comment
دنیای نو نقاشی امپرسیونیسم

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پدیده های دنیای نو | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت نهم: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید فصل اول، بخش ششم: پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاشی رمانتیک انگلیسی که با چهره نگاری آغاز شده بود اکنون در منظره سازی …

0 comments
نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر

چگونگی پیدایش نگارخانه در دنیای هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید | قسمت هشتم فصل اول بخش ششم پدیده های دنیای نو تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی یکی از مشخصات دنیای نو گسترش امکانات و همه گیر شدن فرهنگ …

0 comments
تحول هنر

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی

تحول هنر در نوسانات عمیق اجتماعی | قسمت هفتم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی مفهوم دنیای نو با تحول انقلابی در چند کشور غربی شکل می‌گیرد؛ اما به زودی به یک مفهوم عام بدل …

0 comments
عصر جدید

پیش‌درآمد عصر جدید خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

پیش‌درآمد عصر جدید |قسمت ششم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر جدید شروع دورانی آکنده از تنوع و تضاد است و مهمترین و نخستین اتفاق آن انقلاب صنعتی است؛ که در پایان سده هجدهم …

0 comments
عصر باروک

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم قسمت پنجم خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعیباروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای …

0 comments
منریسم

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب …

6 comments
رنسانس

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا …

0 comments
رنسانس

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی …

0 comments
هنر نقاشی پیتر بروگل

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

1 comment

 

نوشته‌های پیشنهادی

سینی طلای عتیقه و قوانین موزه ها

«سینی طلای عتیقه» سهم کدام موزه شد؟

ملاحظات حقوقی و اخلاقی در اکتساب‌های موزه‌ها پرونده: دعوای حقوقی آمریکا و ایتالیا بر سر ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.