جهان نگریسته/جهان دیگر: نقاشي

| گالری ایگرگ
| نمایشگاه گروهی نقاشي
| هنرمندان: مهدی احمدی | هما ارکانی |شیما اسفندیاری |پونه اوشیدری | وحید چمانی | بهناز خامه‌چیان | مهرداد ختایی | مهدی درویشی | مهدی راحمی | مرجان رضوی | بهاره رییسی | مانی غلامی |  رعنا فرنود | شیما فریدنی | معصومه مظفری | شاهین نوروزی | بهروز والیانی
| عنوان: جهان نگریسته / جهان دیگر: نقاشی
| گشایش: 1 اسفند93، 16-21
| پایان: 22 اسفند
| بازدید: يكشنبه تا چهارشنبه 11-17 و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان خيابان ايرانشهر، كوچه مهاجر، شماره 28، زنگ دوم
| تلفن: 88867109

منبع (+)

 igreg-2

نویسنده