«رامش و دیلان» لحن اصیل هنر نوگرای ایران با شهودی پنهان

لحن اصیل هنر نوگرای ایران با شهودی پنهان
«رامش و دیلان» در گالری دانژه به نمایش درآمدرامش و دیلان در گالری دانژه به هنربانی جاوید رمضانی

به گزارش گروه هنربانی آوام:  نمایشگاه رامش و دیلان در ۱۲ مرداد ۹۷ در گالری دانژه با حضور هنرمندان و اساتید هنر سمنان و ایران گشایش یافت. در این نمایشگاه ۱۴ اثر از محمدهادی فدوی، هیرو شیخ الاسلام، پروانه رزاقی، صفورا اسماعیل نژاد و ف اخلاقی به هنربانی جاوید رمضانی به نمایش درآمد.رامش و دیلان در گالری دانژه به هنربانی جاوید رمضانی
مجید کرمی در رابطه با نمایشگاه «رامش و دیلان» می‌گوید: رامش در فارسی و دیلان در کردی، هر دو به معنای رقص هستند. و از سایه‌ها و اسب‌های هیرو شیخ الاسلام تا فیگورهای پروانه رزاقی هر دو با ضرباهنگ مخصوص به خود در حال رامش گری هستند. ضرباهنگی که در رنگها و چرخش‌ها و ظرافت‌های استعاره گرفته شده از مینیاتور دیده و شنیده می‌شود. حتی اسب‌های بی‌سوار هادی فدوی هم با دهان باز در حال رقصی از جنس سرگردانی هستند. ضمن اینکه واژه رامش شاید تلمیحی به رام کردن اسب‌ها باشد که عمده فضای آثار را تشکیل می‌دهند.رامش و دیلان در گالری دانژه به هنربانی جاوید رمضانی
دکتر جاوید رمضانی در بیانیه این نمایشگاه آورده است:
« با ذکر این نکته که بسیاری از بزرگان در مسیر هنر نوگرای ایران گام برداشته‌اند؛ روایت منسجم از تاریخ این هنر بسیار به ندرت رویت می‌شود. حتی با داشتن روایت منسجم، یک روایت تحلیلی گسترده و دارای دیسیپلین نظری مشخص وجود ندارد (و یا در آغاز راه است). هسته مهم این روایت مسئله هویت است و مسیری که ما برای حل کردن این مهم طی کرده‌ایم. با وجود تمام این قصورات تاریخی و پژوهشی، در این نمایشگاه شاهد پدید آمدن گروه هنری هستیم که با شهود پنهان خود این کمبود را احساس کرده و سعی در جلو بردن لحن اصیلی از این هنر نوگرا دارند. هنری که تعامدا دکوراتیو است؛ چرا که انسان محور نیست اما انسان گرا است و در ذات به استعلای انسان و درک غایت خلقت می‌اندیشد. طبیعت ساده شده محدود این تصاویر بر روی دیوارها، روح انسان را به حقایق در حال فراموشی یادآور می‌شود؛ حقایق ساده‌ای همچون محبت، باغ، آدمی، نجابت، نور و عدالت.»
این نمایشگاه تا ۲ شهریور ماه در گالری دانژه برقرار است.رامش و دیلان در گالری دانژه به هنربانی جاوید رمضانی

نویسنده