روز ششم

روز ششم
گزارش تصویری از نمایشگاه روز ششم نقاشی های حسنیه رومی در نگارخانه ثالث

سایت تندیس

گزارش تصویری حسنیه رومی

 

نمایشگاه نقاشی های حسنیه رومی از ۲۰-۲۵ مهرماه ۹۷ در گالری ثالث در معرض بازدید عموم قرار گرفته است. حسنیه رومی متولد ۱۳۵۸ است و از ۱۳۹۲ تا کنون در نمایشگاه های گروهی بسیاری در ایران، فلورانس و آتن شرکت داشته و اینک نمایشگاه انفرادی خود با عنوان «روز ششم» را در گالری ثالث برپا داشته‌است.

آثار رومی نقاشی‌هایی در ابعاد بزرگ هستند، با تکثر رنگی و استفاده از رنگ‌های فام، به همراه نقشمایه‌های گیاهی برگرفته از مینیاتور ایرانی در ترکیب با فیگور و پرتره و یا بدون آن.

مهدی تدینی در گزاره‌ای که بر این نمایشگاه نوشته می‌گوید: « رهایی به آن معنای تامّ و اسطوره‌ای خود تنها در بامداد آفرینش وجود داشته است. از همان دم که آدمی از بوتۀ خلقت بُرون آمد و در مسیر زمان گام نهاد، دمادم خود را بر تار و پودی از زمان و مکان گره می‌زد. فرهنگ و تمدن، زندگی اجتماعی و آیین شهروندی، فرش عظیمی را گرداگرد وجود آدمی تنید که فرد تنها یکی از هزاران گره آن بود. این‌ فرورفتگی در زمان و مکان، این رشته‌های ناپیدا که از درون کالبد آدمی می‌گذرد، چونان صلیبی انسان را به چارمیخ خود می‌کشد. در بی‌کرانِ واقعیت هیچ راهی برای رهیدن از این بار گران نیست و تنها تخیل هنرمندانه می‌تواند تصویر و خیالی رهیده‌ازقفس برای انسان بازآفرینی کند. و این همان کاری است که حُسنیۀ رومی بر بوم خود می‌آفریند…

 

او همۀ این گره‌های زمانی و مکانی را از دست و پای وجود می‌گشاید و آدمی را در فیگورهایی زنانه، رها، فرورفته در خلسه، بی‌وزن و بی‌خویش، در عالمی پیشازمانی و پیشامکانی به تصویر می‌کشد. او انسان را به نیمروز آفرینش می‎برد، به لحظه‌ای که آفتاب هستی تازه تابیدن گرفته است و موجودات در گستره‌ای هزاررنگ یک به یک آفریده می‌شوند. اَشکال مبهم و رنگ‌های در هم آرام آرام شکل می‌گیرند و گیاهان و جانواران بستری رنگارنگ از باشندگان را پدید می‌آورند. و اینک، در لحظۀ اوج آفرینش، نوبت انسان است تا در «روز ششم» آفریده ‌شود، انسانی فارغ از بار هستی و رنج‌های زمان و مکان…»

نویسنده