عریانی بدون فام | نقدی بر آثار متین عابدی در گالری ای جی

عریانی بدون فام | نقدی بر آثار متین عابدی گالری ای جی
نگاهی به مجموعه عکس و چیدمان «پردگی»

سایت تندیس به قلم مریم روشن فکر


متین عابدی گالری ای جی

بار معنایی رنگ‌، نشانه‌ای ایست که ریشه در غریزه انسان دارد، با این تفاوت که خاستگاه غریزی آن با گذشت زمان و به واسطه شکل‌گیری فرهنگ، متکثر گشته و برای اقوام مختلف به صرف زیست‌بوم و سنت و آدابشان متفاوت گشته‌است.

در ایران، سپید رنگ پاکی و خلوص بوده است، این رنگ از دیرباز در ایران به معنویت و پاکی مربوط بوده‌ و ازین روست که هم لباس عروسی و هم لباس مرگ هر دو سپیدند.متین عابدی گالری ای جی

متین عابدی در نمایشگاهی که اینک در گالری ای جی برپاست مجموعه‌ای از عکس و یک چیدمان خود را به تماشا گذاشته‌است. عنوان این مجموعه «پردگی» است و در گزاره نمایشگاه به ترس از برهنگی درونی و بیرونی اشاره شده‌است. عابدی از ترس خود در برابر سپیدی می‌گوید و غلبه سپید را غلبه روشنی مطلق و آشکار کننده می‌داند. مجموعه آثار او به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند؛ مطالعات سپیدی و فرشتگان پوشیده. در بخش اول عابدی در صدد و جستجوی درونی این حد از روشنی است. آثار اغلب تصاویری از پارچه‌های سپید در زمینه سپید یا چیدمان‌هایی از اشیای سپیدرنگی است که بازهم در بستری سپید قرار گرفته‌اند. شدت تکرار این بی رنگی به حدی است که چشم به طور ناخودآگاه از دیدن دست می‌کشد و همه چیز در رنگ‌باختگی عمیق و مه‌آلود عکس‌ها فرو می‌رود. پرده‌ها آنقدر تکرار می‌گردد که مخاطب مجاب می‌شود چیزی برای پنهان کردن وجود داشته است. تجلی این حس در اثر چیدمان متجلی است: پرده‌ای سفید و بزرگ که به نحوی بر دیوار اتاق نصب شده که گویی در پشت آن فضایی دیگر قرار گرفته که به این واسطه از ما پنهان گشته است.متین عابدی گالری ای جی

همچنین پارچه به ترس عابدی از پوشش سپید نیز اشاره می‌کند و نورپردازی لطیف و یکدست آثار با سایه‌های کم‌رنگ به سمت همان آغاز و پایان زندگی (چه عروسی و عزا و چه تولد و خاکسپاری) اشاره‌ای غیر مستقیم دارند. حضور خرده تزئینات مربوط به گچبری دیوارها که از گوشه و کنار دیده می‌شوند و اغلب نیز با پارچه‌ای پوشیده شده‌اند به مانند زندگی پیچیده در حجاب مرگ، این مجموعه تصاویری مستقیم و چیدمان نشده هستند که روزی جایی وجود داشته‌اند و عکاس تنها آن را از واقعیت خود جدا کرده و در واقعیت جدید به تماشا گذاشته است.متین عابدی گالری ای جی

اما دسته دوم آثار، چیدمان‌هایی هستند از مجسمه‌های فرشتگان که در ابرهایی سپید پنهان شده‌اند. مجسمه‌هایی کلاسیک که در گزاره نمایشگاه از آن با عنوان «چیدمان‌های هلنیستی» یاد شده و سعی شده به زیبایی شناسی یونانی مآبی ستاینده زیبایی آرمانی و مطلق اشاره شود، اما در واقع همه این زیبایی در پس ابرها پنهان مانده و در فضای سپیدی که آن را احاطه کرده هرچند به شدت آسمانی است اما مستور و نادیدنی نیز هست. که یا فراموش شده و یا از دسترس بدور است. در واقع جدال عابدی با آرمان و برهنگی در برابر پوشیدگی موجب شده تصاویر شاعرانه این قطعات معلق در مه به ساده‌ترین حالت ممکن ترس را به تصویر بکشند. ترسی مقدس مآب که آرام نیست بلکه ساکن است و سکوت آن ابدی ازلی به نظر می‌رسد. در آثار عابدی چرخه زیست متوقف است و تنها قبل و بعد از آن مانده یا شاید هم لحظه جادویی بینهایت.متین عابدی گالری ای جی

به هر روی متین عابدی در آثاری که پیش روی ما قرار می‌دهد از هرگونه بیان افزوده اجتناب می‌ورزد و بیشتر برداشت‌ها را به اثر و مخاطب واگذار می‌کند. او در مجموعه اول آثارش حضور خود را کنار زده و بیشتر در جایگاه مشاهده‌گر قرار میگیرد، اما در مجسمه‌ها  خود را در جایگاه مولف قرار می‌دهد و نظرش را با استفاده از بیانی کمینه ابراز می‌کند. او ابرها را بر گرداگرد مجسمه ها میپیچد و آنان را در حجابی قرار می‌دهد که هم هست و هم نیست، به واقع آنان را در وضعیت پیدا و پنهان قرار می‌دهد و از این طریق درباره واقعیت حضورشان بدون تردید، «بودن» را انتخاب می‌کند.متین عابدی گالری ای جی

متین عابدی گالری ای جی

متین عابدی گالری ای جی

نقد نمایشگاه‌های قبل به قلم مریم روشن فکر را اینجا بخوانید:

[su_posts id=”64103″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”63404″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”63343″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”63191″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”63004″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”62525″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”61757″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”61111″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”60830″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”60628″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”60163″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58100″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58191″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58263″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”57563″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”56648″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]