گالری مهروا با نمایشگاه سوگـچـامـه

| گالری مهروا
| نمایشگاه انفرادي Altered book
| عنوان: سوگـچـامـه
| هنرمند: ماهان مومنی
| گشایش: ۲۱ فروردین۹۳، 17-21
| پایان: 31 فروردین
| بازدید: همه روزه 17-21 (گالري پنجشنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان آبان جنوبي(عضدي) ، شماره38، طبقه 1
| تلفن: 88939046

رویکرد هنرمند در این مجموعه، که به آن Altered book و یا  Altered Poetry اطلاق می‌شود، رویکردی است که کتاب، صفحات، متن‌ها و تصاویرش را مواد اولیه هنرمند قرار می‌دهد. هنرمند در این رویکرد با دخل و تصرف در کتاب و صفحاتش و دگرگونی معنایی با حدف و یا اضافه کردن به متن و ثبت و انتخاب تصاویر هم‌سو با مفهوم جدید، خوانشی نوین از کتاب و برگ‌برگش به دست می‌دهد؛و این خوانش هنرمند از صفحاتی از کتاب ” تو مشغول مردن‌ات بودی”*

*تو مشغول مردن‌ات بودی/نشر حرفه هنرمند/گزیده شعر و عکس جهان/ترجمه محمدرضا فرزاد

 mehrva-3

نویسنده