خانه | پژوهش | تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری به مثابه‌ی بازتابی از تاریخ سبک‌ها

بخش نهم

تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری به مثابه‌ی بازتابی از تاریخ سبک‌ها

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی
بخش نهم| تاریخ نظریه‌ی تناسبات بشری به مثابه‌ی بازتابی از تاریخ سبک‌ها
اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه
آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور

معنا در هنرهای تجسمی

«پانوفسکی» فصل سوم کتاب خود را این‌گونه شروع می‌کند که: «مطالعه درباره‌ی موضوع تناسبات اغلب با تردید یا در بهترین حالت با اشتیاق اندکی انجام می‌گیرد.» هیچ‌کدام از این‌ها تعجب‌برانگیز نیست. شک موجود بر پایه‌ی این واقعیت است که بررسی تناسبات به‌دفعات متمادی مقهور وسوسه‌ی شناسایی ابژه‌هایی می‌شود که دقیقاً درون آنان جای دارد و این بی‌تفاوتی را با دیدگاه ذهنی[1] مدرن می‌توان توضیح داد. چنان‌که در این نظر اثر هنری کاملاً امری خردگریزانه است. ناظر هنری مدرن که هنوز تحت تأثیر تفسیر رمانتیک از هنر قرار دارد اگر که برایش دردسرزا نباشد، به نظرش جالب نیست، هنگامی که مورخ هنر به او می‌گوید نظام عقلانی تناسبات و حتی یک طرح هندسی مشخص را از اساس بازنمایی زمینه‌ی این یا آن قرار دهد.

معنا در هنرهای تجسمی

بنابراین بررسی تاریخ شاخص‌های تناسبات برای مورخ تاریخ هنر بی‌نتیجه نیست. نه فقط دانستن این‌که آیا هنرمندان خاص یا دوره‌های هنری تمایل داشته و یا نداشته‌اند که به نظام تناسبات عمل کنند مهم است، بلکه چگونگی برداشت آنان نیز دارای اهمیتی واقعی است؛ زیرا این فرض که نظریه‌های تناسبات فی‌نفسه همواره یکسان است، صحیح نیست.

اگر با توجه به نظام‌های مختلف تناسبات شناخته‌شده سعی در درک معنای آثار، بیشتر از ظاهرشان داریم و اگر چندان به راه حلِ دست‌یافته به مثابه‌ی شکل‌گیری موضوع عنوان‌شده تمرکز نکنیم، تناسبات هم‌چون بیاناتی از همان «مقصود هنری» خود را متجلی می‌سازند که می‌توان آن را در ابنیه، مجسمه‌ها و نقاشی‌های مربوط به یک دوره‌ی معین یا یک هنرمند مورد نظر دریافت.

معنا در هنرهای تجسمی

تاریخ نظریه‌ی تناسبات، بازتابی از تاریخ سبک است. علاوه بر آن هنگامی که به ساختارهای ریاضی می‌پردازیم فهم یکدیگر به‌وضوح ممکن می‌شود و می‌توان حتی آن را به‌عنوان بازتابی از آن‌چه در نظر گرفت که به‌وضوح تفوق دارد. می‌توان چنین اظهار داشت که نظریه‌ی تناسبات مفهوم خیلی پیچیده‌ی مرتبط با مقصود هنری را واضح‌تر یا دست‌کم به شیوه‌ای قابل توصیف‌تر از خود هنر بیان می‌کند.

پانوفسکی برای توضیح بیشتر این مسأله ابتدا از تعریف آغاز می‌کند: منظورمان از به‌کارگیری نظریه‌ی تناسبات، ایجاد یک نظام ارتباطات ریاضی میان اجزای مختلف یک موجود زنده، به‌خصوص در افراد بشر، است تا جایی که این موجودات به‌عنوان سوژه‌های بازنمایی هنری در نظر گرفته شوند.

معنا در هنرهای تجسمی

از این تعریف می‌توان پیش‌بینی کرد که مطالعات مربوط به تناسبات در چه مسیرهای متفاوتی می‌تواند حرکت کند. ارتباط ریاضی می‌تواند با تقسیم یک کل و نیز تکثیر یک واحد بیان شود. تلاش در جهت تبیین آنان می‌تواند با میل به زیبایی و نیز توجه به یک معیار و یا سرانجام با نیاز به ایجاد یک قاعده هدایت شود. بالاتر از همه این‌که تناسبات می‌تواند با ارجاع به ابژه‌ی بازنمایی و نیز با ارجاع به بازنمایی ابژه مورد بررسی قرار گیرد.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که با پیگیری نظریه‌ی اندازه‌های بشری سه احتمال کاملاً متفاوت وجود داشت. این نظریه می‌توانست تنها ایجاد تناسبات عینی [2] را بدون درگیر‌کردن خود به ارتباط آنان، با تکنیک یا ایجاد تناسبات تکنیکی، بدون درگیر‌ساختن خود به ارتباط آنان با امری عینی در نظر گیرد، یا این‌که سرانجام می‌توانست خود را معاف از هر انتخاب دیگر در نظر آورد، به عبارت دیگر در جایی که تناسبات تکنیکی و عینی با یکدیگر تطابق دارند و این احتمال آخر در فرم اصیل خود تنها یک بار در هنر مصر دیده شده است.

معنا در هنرهای تجسمی

  1. سوبژکتیو
  2. ابژکتیو

شماره های قبلی این پرونده را در لینک‌های زیر مشاهده کنید:

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

جهانِ کلاسیک | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی بخش هشتم| شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعه‌ی هنر رنسانس) اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور پانوفسکی در میانه‌ی فصل مبحث را این‌گونه ادامه می‌دهد که قرون وسطا به‌هیچ‌وجه نسبت به ارزش‌های بصریِ هنر کلاسیک بی‌توجه نبود. آنان عمیقاً به ارزش‌های شاعرانه …

0 comments

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی بخش هفتم | شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعه‌ی هنر رنسانس) اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه آوام مگ: تلخیص نیلوفر تقی‌پور پانوفسکی در این بخش از نوشته‌هایش با آوردن مثال‌های متعدد این‌گونه نتیجه می‌گیرد که: تفسیر شمایل‌شناسانه نیازمندِ چیزی بیش‌تر از آشنایی با مضامین و مفاهیم …

0 comments

شمایل‌شناسی شمایل نگاری خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ بخش ششم | شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعۀ هنر رنسانس) سایت تندیس: تلخیص نیلوفر تقی‌پور در این بخش پانوفسکی بحث را این‌گونه آغاز می‌کند که پیشوند «لوژی» از LOGOS مشتق شده و با معنای اندیشه و خرد که بر …

0 comments

تاریخ هنر

تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی، خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی  خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی| بخش اول نوشته اروین پانوفسکی | ترجمه ندا اخوان اقدم | نشر چشمه تلخیص نیلوفر تقی‌پور در سال گذشته ۴ قسمت از این خلاصه کتاب منتشر شد که لینک قسمت های بعد را در پایان این شماره میتوانید دنبال کنید و در …

0 comments

کتاب معنا در هنرهای تجسمی

پایان هنر لذت است؟ خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

پایان هنر لذت است؟ خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی | بخش دوم سایت تندیس: تلخیص  نیلوفر تقی‌پور از نظر پانوفسکی مرحله نخست، مشاهدۀ پدیده‌های طبیعی و بررسی سوابق آثار بشری است. سپس آثار باید رمزگشایی و تفسیر شوند و …

0 comments

معنا در هنرهای تجسمی

سنتزِ بازآفرینی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

سنتزِ بازآفرینی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی | بخش سوم سایت تندیس: تلخیص  نیلوفر تقی‌پور کارکردباوری مقدمه‌ای به اصول جدید زیبایی‌شناسی نیست بلکه محدودۀ کوچک‌تری از فضای زیبایی‌شناسی است. ما همگی شاهد انتقال قاشق‌ها و بت‌های قبایل آفریقایی …

0 comments

تاریخ هنر اروین پانوفسکی

ابژه‌های تاریخ هنر چگونه توصیف می‌شوند | معنا در هنرهای تجسمی

ابژه‌های تاریخ هنر چگونه توصیف می‌شوند | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ تاریخ هنر به مثابۀ یک شیوۀ اومانیستی | بخش چهارم سایت تندیس: تلخیص نیلوفر تقی‌پور به سبب این واقعیت که ابژه‌های تاریخ هنر به واسطۀ فرآیند بازآفرینیِ زیبایی‌شناختی خلق می‌شوند، مورخ هنر هنگام …

0 comments

شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی

شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی | خلاصه کتاب معنا در هنرهای تجسمی اروین پانوفسکی ترجمه ندا اخوان اقدم، نشر چشمه، ۱۳۹۵ شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی (درآمدی بر مطالعۀ هنر رنسانس) | بخش پنجم سایت تندیس: تلخیص نیلوفر تقی‌پور شمایل‌نگاری[۱] شاخه‌ای از مطالعات تاریخ هنر است که به مضمون یا معنای آثار هنری در تقابل با فرم آن می‌پردازد. …

0 comments

نوشته‌های پیشنهادی

«طیب» در زیرزمین دستان

آن‌چه توجه ما را جلب می‌کند،بخشی از مااست

سپهر حاجی آبادی در نمایشگاه «طیب» در زیرزمین گالری دستان با تمرکز بر شخصیت طیب حاج‌رضایی، از لات های زمان پهلوی اول، به فرهنگ دیرینه لوطی‌گری پرداخته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.