چکش‌های حراج تهران با قیمت پایه و حضور 7 هنرمند برای نخستین بار

چکش‌های حراج تهران با قیمت پایه و حضور 7 هنرمند برای نخستین بار
نتایج یازدهمین حراج تهران، آثار کلاسیک و مدرن ایران

آوام مگ: به قلم رضا یاسینی

عکاس: آزاده شهریاری


یازدهمین حراج تهران

یازدهمین حراج تهران، ویژه‌ی آثار کلاسیک و مدرن ایران، عصر جمعه ۱۴ تیرماه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. در این دوره از حراج ۸۰ اثر از ۶۰ هنرمند برای فروش عرضه شد. چکش حراج یازدهم هم‌چون چند دوره‌ی اخیر در دست حسین پاکدل قرار داشت.

یازدهمین حراج تهران

نخستین اثری که در حراج یازدهم چکش خورد اثری از جمشید سماواتیان بود که ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید. اثر طبیعت بیجان گارنیک درهاکوپیان نیز درحالی ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید که قیمت پایه بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود.

همچنین تابلوی نقاشی بدون عنوان پروانه اعتمادی ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی بعدی متعلق به جعفر روح‌بخش بود که تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود و ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی بدون عنوان و فیگوراتیو صادق تبریزی که ۳۰۰ الی ۴۰۰ قیمت‌گذاری شده بود، ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

یازدهمین حراج تهران

اثر ناصر اویسی ۲۸۰ میلیون تومان و تابلوی نقاشی منوچهر نیازی ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر بی عنوان عبدالرضا دریابیگی ۲۸۰ میلیون تومان چکش خورد و تابلوی نقاشی متین دفتری که با قیمت پایه ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی آبرنگ منیر فرمانفرماییان نیز که با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان عرضه شد، ۳۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی «گل‌های کوکب» محمود جوادی‌پور، اثر بعدی بود که ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی ابوالقاسم سعیدی هم که با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان عرضه شده بود، ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

 تابلوی آبرنگ روی مقوا احمد وثوق احمدی ۵۵ میلیون تومان فروخته شد.

یازدهمین حراج تهران

تابلوی بدون عنوان و ۲ لته‌ای فریده لاشایی یکی دیگر از آثاری بود که در یازدهمین حراج تهران با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. اثر سیراک ملکونیان نیز ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر بدون عنوان مسعود عربشاهی به قیمت پایه این اثر از ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که در نهایت ۱ میلیارد تومان به فروش رفت.

مجسمه آهنی ژازه تباتبایی که با قیمت پایه یک میلیارد تومان عرضه شد، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد و دومین اثر میلیاردی حراج یازدهم را به خود اختصاص داد.

یازدهمین حراج تهران

 

اثر ابراهیم فرجی ۱۶۰ میلیون تومان، اثر هوشنگ پزشک‌نیا ۱۵۰ میلیون تومان و اثر حجمی بهمن دادخواه به نام خانواده ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی نقاشی «کودکان و اسب‌های سفالی» زنده‌یاد جواد حمیدی با قیمت پایه ۷۰ میلیون تومان، نیز ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی بدون عنوان حسین کاظمی که ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۱۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر بعدی متعلق به محمود زنگنه بود که یکی از تابلوهای ارزان‌قیمت بود، ۶۵ میلیون تومان خریداری شد.

یازدهمین حراج تهران

تابلوی نقاشی رنگ روغن و کاهگل روی بوم که متعلق به پرویز کلانتری که با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون تومان عرضه شده بود، ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی رنگ روغن عبدالحسین رها (محسنی) هم با عنوان «تنگه ماورا» ۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی نقاشی حسین محجوبی ۲۲۰ میلیون تومان، اثر ناصر عصار ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد و در نهایت نوبت به بید زنی اثری از سهراب سپهری رسید. این تابلوی رنگ و روغن روی بوم که بی عنوان است درحالی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد که قیمت پایه آن بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

یازدهمین حراج تهران

تابلوی رنگ روغن روی بوم و بدون عنوان بهمن محصص ۵۵۰ میلیون تومان، نقاشی بدون عنوان ابوالقاسم سعیدی نیز ۱۷۰ میلیون تومان فروخته شد و نوبت به اثری از پرویز تناولی رسید. این اثر که سر شاعر نام دارد بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود که در نهایت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی ترکیب مواد روی بوم مسعود عربشاهی ۶۰۰ میلیون تومان، تابلوی نقاشی‌خط صداقت جباری تحت عنوان ستایش کن خداوندی که او بالاترین است، ۵۰۰ میلیون تومان، تابلوی خط بدون عنوان رضا مافی از مجموعه شخصی محمد صالح علا، ۵۰۰ میلیون تومان، تابلوی نقاشی‌خط محمد احصایی ۸۵۰ میلیون تومان، تابلو نقاشیخط نصرالله افجه‌ای ۵۰۰ میلیون تومان و اثر میز کاری از کوروش شیشه‌گران۷۵۰ میلیون تومان خریداری شد.

یازدهمین حراج تهران

تابلوی بی عنوان از صادق تبریزی که ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد آخرین اثر در بخش مدرن یازدهمین حراج تهران بود تا نوبت به آثار هنر کلاسیک ایران برسد. دراین بخش اثری از حسین زرین قلم که ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد آغازگر فروش هنر کلاسیک ایران بود.

تابلوی «میدان نقش جهان اصفهان» متعلق به محمدحسین مصورالملکی نیز ۲۲۰ میلیون تومان خریداری شد.

تابلوی تک چهره علی اکبر مزین الدوله که در پنجمین حراج تهران نیز عرضه شده بود، ۱۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر پرتره حسین بهزاد که توسط عباس کاتوزیان خلق شده بود، ۱۵۰ میایون تومان فروخته شد.

تابلوی «پیک‌نیک» علی اصغر پتگر با قیمت پایه ۱۵۰ میلیون تومان، ۱۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

یازدهمین حراج تهران

تابلوی بدون عنوان عباس رسام ارژنگی که ۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی بدون عنوان محمدحبیب محمدی که ۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، با همین قیمت چکش خورد.

تابلوی یرواند نهاپتیان ۹۵ میلیون تومان، تابلوی آبرنگ سمبات درکیورقیان ۸۵ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی آبرنگ سمبات درکیورقیان که ۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۸۵ میلیون تومان چکش خورد.

یازدهمین حراج تهران

اثر «امامزاده جعفر ورامین» متعلق به میشا شهبازیان که با قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان ارزان‌ترین اثر ارائه شده در حراج یازدهم بود، ۴۴ میلیون تومان فروخته شد.

 اثری از محسن سهیلی ۶۰ میلیون تومان چکش خورد. البته تابلو بدون عنوان کیخسرو خروش که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمگذاری شده بود و با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان چکش خوردنش آغاز شد، به فروش نرفت تا نام نخستین اثر فروش نرفته حراج یازدهم را به خود اختصاص دهد.

اثر رنگ روغن روی بوم عیسی بهادری ۱۳۰ میلیون تومان، و تابلوی نقاشی «مسجد امام اصفهان» اثر حسنعلی وزیری۱۰۰ میلیون تومان، به فروش رفت.

یازدهمین حراج تهران

اثر بعدی متعلق به محمود فرشچیان بود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود. این اثر بدون عنوان که در آن عروج حضرت عیسی (ع) تصویر شده بود، دو میلیارد تومان چکش خورد.

تابلوی «پرسپولیس» متعلق به زنده‌یاد احمد اسفندیاری که در سال ۱۳۴۴ خلق شده بود، پنجاه و چهارمین اثری بود که در حراج عرضه شد. این اثر ۱۱۰ میلیون تومان فروخته شد.

یازدهمین حراج تهران

نقاشی بدون عنوان رنگ روغن روی بوم از ژازه تباتبایی، دومین اثر ارائه شده از این هنرمند در حراج بود که ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

پنجاه و ششمین اثر ارائه شده در حراج تهران که متعلق به حسین زنده‌رودی بود، از حراج خارج شد.

اثر «آسمان آبی» متعلق به منیر فرمانفرماییان دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، اثر منصوره حسینی ۲۰۰ میلیون تومان، و اثر بدون عنوان حسین کاظمی ۸۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

یازدهمین حراج تهران

شصتمین اثر متعلق به بهجت صدر بود که یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بدون عنوان سیراک ملکونیان با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون تومان، با همین قیمت فروش رفت.

 یازدهمین حراج تهران با یکی دیگر از آثار سهراب سپهری ادامه یافت و این اثر نیز ۲ میلیارد تومان خریداری شد. البته این اثر از جمله آثار متعلق به مجموعه خصوصی محمد علی موحد بود و تمام منافع فروش آن به خیریه صفای امید که در حوزه مدرسه سازی فعال است اهدا شد.

یازدهمین حراج تهران

اثر بعدی «انهدام کیهانی» تابلوی سه لته‌ای از آیدین آغداشلو بود که فقط ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت پایه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود با قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. مجسمه‌ای دیگر از ژازه تباتبایی نیز ۳۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

یازدهمین حراج تهران

تابلوی بدون عنوان علیرضا اسپهبد با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون تومان، ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

پرتره بدون عنوان مهدی ویشکایی با قیمت پایه ۳۰۰ میلیون تومان، ۳۲۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی بدون عنوان فریده لاشایی که دومین اثر عرضه شده از این هنرمند در حراج یازدهم بود، ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری از علیرضا دریابیگی ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

یازدهمین حراج تهران

دومین تابلوی پروانه اعتمادی نیز ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد و اثر بدون عنوان منیر فرمانفرماییان که متعلق به مجموعه خانواده این هنرمند بود ۳ میلیارد تومان و اثر دیگری از احمد به قیمت ۷۵ میلیون تومان به فروش رسید.

در ادامه تابلوی بدون عنوان جعفر روح بخش با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، فروش نرفت.

اثر دیگری از احمد اسفندیاری که در سال ۱۳۸۳ خلق شده، به قیمت ۷۵ میلیون تومان به فروش رسید.

هفتاد و سومین و هفتاد و چهارمین اثر حاضر در حراج یازدهم متعلق به بهمن نیکو و هوشنگ پزشک‌نیا نیز فروش نرفت.

تابلوی بدون عنوان رضا مافی با قیمت پایه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به حدنصاب نرسید و فروش نرفت.

تابلوی نقاشی خط محمد احصایی با عنوان «در پاش افتاده‌ام به زاری / آیا بود آن‌که دست گیرد» که به قیمت پایه یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، نیز فروش نرفت.

 اثری از منصور قندریز ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد. مجسمه «هیچ» پرویز تناولی نیز یک میلیارد تومان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شد. اثری از محسن وزیری مقدم ۵۸۰ میلیون تومان و اثر سین + لام حسین زنده‌رودی دو میلیارد تومان، با همین قیمت چکش خورد.

یازدهمین حراج تهران با رقم کل ۴۲ میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومان به پایان رسید.

یازدهمین حراج تهران

مطالب مرتبط:

6 اثر در یازدهمین حراج تهران فروخته نشد!

در همین ارتباط اینجا بخوانید.

کاتالوگ حراج را اینجا دانلود کنید.