تندیس دویست و نود و هفت

مجله تندیس -شماره ۲۹7 – 1 اردیبهشت ۱۳۹۴

در این شماره می خوانید:

تندیس
تندیس 297
  • نقاشی
  • پرویزجان، دوباره سر خط را بگیر و بیا! | هنرمندانی که باید شناخت -تل آر
  • نقد
  • کوارتت هایی برای لمس کردن… | صیرورت نور | در آستانه ی حراج تهران | امر والا حالاست
  • طراحی
  • تومی انگرر، همه چیز در یک جا

به همراه هشت صفحه ویژه نامه ی بزرگداشت استاد حسن قائمی

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده