جهان نگریسته در گالری ایگرگ

| گالری ایگرگ

| نمایشگاه گروهی عکس
| هنرمندان: کورش ادیم |  آرمان استپانیان | مهرداد افسری |  آبنوس البرزی | شهریار توکلی | شهرزاد چنگلوایی | تورج خامنه‌زاده | نادر داودی | ملیکا شفاهی | بهنام صدیقی | بیژن صیفوری | امین طلاچیان | علی و رامیار | علیرضا فانی | امیرعلی قاسمی | فرزانه قدیانلو | کتایون کرمی
| عنوان: جهان نگریسته | فصل سوم: عکاسی
| گشایش: 25 اردیبهشت، 16-21
| پایان: 15 خرداد 94
| بازدید: يكشنبه تا چهارشنبه 11-17 و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان خيابان ايرانشهر، كوچه مهاجر، شماره 28، زنگ دوم
| تلفن: 88867109

جهان نگریسته
جهان نگریسته

نویسنده