معرفی کتاب واقع نمایی معکوس به همت شیوا سرلک از نشر آوام سرا

نگاهی تاریخی و تکنیکی به شیوه‌های متفاوت چاپ دستی

معرفی کتاب واقع نمایی معکوس | هنر معاصر و شیوه‌های چاپ دستی

نویسنده شیوا سرلک نشر آوام سرا

کتاب واقع نمایی معکوس؛ شیوه‌های متفاوت چاپ دستی به همت شیوا سرلک توسط نشر آوام سرا در دست چاپ است.

کتاب چاپ دستی اچینگ

کتاب واقع نمایی معکوس نگاهی تاریخی و تکنیکی به صنعت چاپ های دستی مانند کالکوگرافی، زیلوگرافی، سریگرافی و … دارد و سعی شده مراحل هر یک از این شیوه ها به طور جداگانه بررسی و آموزش داده شود به طوریکه راهنمای جامعی برای انجام عملی و تکنیکی در اختیار هنرمندان و علاقه مندان به این حوزه قرار گیرد.

در دنیای کنونی که تکنولوژی مسیرهای مختلفی را برای راحت تر کردن کپی آثار بر روی اجسام مختلف در اختیار مخاطب  می گذارد اما چاپ دستی همچنان اصالت خویش را به عنوان یک اثر هنری حفظ کرده است.

چاپ به معنای تکثیر آثار هنری با استفاده از تکنیک‌های تاریخی و کهن و شیوه‌های مبتنی بر تجربه هنرمند است که می تواند به عنوان یک اثر ماندگار بازتاب رخدادهای جامعه و زمان خویش باشد. با اشاره به این نکته که تمام تکنیک‌های کهن دستخوش تغییر و تکامل شده و بخش وسیع تری را به خود اختصاص داده است و در دنیای معاصر تکیه گاه و جایگاه مستحکم تری یافته است.

حال که در عرصه آموزش هم طراز با لیاقتش وقعی بر این هنر نهاده نشده است به عنوان عضو کوچکی از جامعه هنرمندانِ عرصه چاپ بر خود واجب دیدم که نگاهی تاریخی و تکنیکی به صنعت چاپ دستی اعم از کالکوگرافی، زیلوگرافی، سریگرافی و غیره داشته باشم.

کتاب چاپ دستی اچینگ

لذا کتاب واقع نمایی معکوس در پنج بخش مجزا تالیف گردیده و در اختیار مخاطب قرار خواهد گرفت.

اچینگ اولین و مهمترین تکنیک غیر مستقیم چاپ کالکوگرافی است که بر روی لوحه فلزی اجرا می شود . طرحی که برای تکنیک اچینک انتخاب می شود باید طرح کاملا خطی باشد و هرچه خط ها بیشتر باشد جذابیت این تکنیک بیشتر می شود.

در بخش های بعدی نگاهی جامع تر به معرفی این تکنینک‌ و آنچه در فصل های مختلف این کتاب خواهیم داشت به اجمال می‌پردازیم. امید است که بعد از این هنرجویان جوان نگاهی منصفانه تر به این صنعت بیابند.

کتاب های دیگر از نشر آوام سرا اینجا ببینید.

نویسنده