گالري جرجاني با خ ط خ ط ی

| گالري جرجاني

| نمایشگاه انفرادي نقاشی
| عنوان: خ ط خ ط ی
| هنرمند: آوا شیرجعفری
| گشایش: 8 خرداد، 16:30-20:30
| پايان: 18 خرداد 94
| بازدید: همه روزه 16:30-20:30 (گالري روزهاي شنبه تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از پارك وي، خيابان خيام، شماره 4
| تلفن: 22668740

«خ ط خ ط ی»
خ ط خطی های ذهن من…
خط خ ط ی هایی از من و شما…
خط‌خطی‌هایی که بدون هیچ پیش زمینه‌ای نگاهتان می‌کنند و می‌خواهند قبل از خودتان به قضاوت شما بنشینند!

آوا شیرجعفری‌ –  بهار ۱۳۹۴

jorjani-4

 

 

نویسنده