نمایشکاه یک روزه عکس در گالری طراحان آزاد

تندیس: نمایشگاه عکس یک روزه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک در گالری طراحان آزاد برگزار می‌گردد.

نمایشکاه یک روزه عکس با عنوان «نزدیک دورها» با همکاری انجمن یاری از کودکان در معرض خطر به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک ، در گالری طراحان آزاد برگزار می‌گردد. نمایش این آثار در تاریخ 21 خرداد ماه 1394 از ساعت 16 تا 20 و در مکان گالری طراحان آزاد به آدرس تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره 5، است.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:

« نزدیک دورها
حرف بدل شد به پر، به شور، به اثر
نمایشگاه «نزدیک دورها» مرکب از چند مجموعه است که هرکدام نام کودکانی را دربر دارد که ما را به میهمانی خانه‌های پر مهر و محبتشان پذیرفتند تا بهانه‌ای باشد برای برپایی نمایشگاه پیش رو. در میان این بچه‌ها حسی ناب و توصیف‌ناپذیر را تجربه کردیم که هیچ حرفی قادر به بیان آن نیست.
سایه بدل شد به آفتاب
رفتم قدری در آفتاب بگردم
دور شدم در اشاره های خوشایند.
رفتم تا وعده گاه کودکی و شن،
تا وسط اشتباه های مفرح
تا همه چیزهای محض
امید است این مجموعه، انعکاسی از این حجم احساسات باشد.
دیدم در چند متری ملکوتم
دیدم قدری گرفته ام
انسان وقتی دلش گرفت
از پی تدبیر می رود
ما هم رفتیم…»

*اشعار: از مجموعه ما هیچ، ما نگاه سهراب سپهری (با تلخیص)

گفتنی است تمام عواید حاصل از این نمایشگاه صرف هزینه کودکان تحت پوشش انجمن خواهد شد.

نویسنده