کسری گلرنگ در گالری هما

| گالری هما
| نمایشگاه انفرادی طراحی
| هنرمند: کسری گلرنگ
| عنوان: تکثیر مکانیکی
| گشایش: ۵ تیر، ۱۶-۲۰
| پایان: ۱۶ تیر ۹۴
| بازدید: روزهای هفته ۱۱-۱۹ و جمعه‌ها ۱۶-۲۰
| آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره۸، واحد ۱
| تلفن: ۸۸۸۶۳۵۹۶

مکعب از اشیاء قدیمی کار من است. این مکعب را در ابتدا با شروع اولین‌های این مجموعه اجرا کردم، که البته آن هم مبلمان است. به عنوان مثال در یک سه لتی با دو طبیعت بیجان یک مکعب لت کردم. در مرکز، مابین دو کار. مانند نقطه بود بین دو کار.

این تکراری غیر مکانیکی است. تنها با مدادرنگی. فرار از تکثیر مکانیکی «تا به فعالیت نقاشی ادامه بدهم» همانطور که گردهاد ریشتر می‌گوید.

با این حال مجموعه، خود تکراریِ همزمان را عرضه می‌کند. می‌چرخی و یک چیز می‌بینی گویی آغاز و پایانی وجود ندارد. تصویری است مکرر. گویا چند بینی است، درحالی که تلاشی خردگرایانه و غیر وهمی قرار بود باشد. از وهم، تحریف و تسلسل گریزی نیست.

کسرا گلرنگ / تیر

homa-2

نویسنده