تندیس سیصد و یک

مجله تندیس -شماره ۳۰۱ – ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

در این شماره می خوانید:301-1

  • نقد
  • نقدی بر یک نظرسنجی | گالری گردی | تاریخ را گالری دارها مینویسند | چقدر باید از نعمت نوشت… | در باب زیبایی
  • مجسمه
  • آسیب شناسی آموزش مجسمه سازی در … | نیازمند نقد صحیح

به همراه هشت صفحه ویژه نامه ی نکوداشت ابراهیم فرجی

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده