عنوان مقاله: محمد سیاه قلم نگارش و تحقیق: پرناز بناپور (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری) محمد سیاه قلم[۱]...
همچون هنر نو- رسانه ای ،نرم افزارهای منبع آزاد نیز با این نوع همکاری درگیر هستند ،البته به اینترنت و اقتصاد موجود بستگی دارد که چقدر از خودگذشتگی کند یا خوار شدن خود را بپذیرد و به فهم کامل این نکته نائل شود که برنامه نویسان علاقه مند و هنرمندان به یک اندازه از زمره مشتاقان راستین هستند.
هنرمندان اولیه نو رسانه ای گاهی به خاطر کمبود دانش تاریخ هنریشان و همچنین غفلت از رابطه ی آثارشان با سنتهایی همچون دادا،پاپ آرت و هنر رسانه ا[۳]ی مورد انتقاد قرار می گرفتند،اما بعضی از هنرمندان نو رسانه ای در واقع ،بطور آگاهانه تاریخ هنر را در آثارشان بازتاب می دهند یا دوباره روایت می کنندوهمچنین...... #بازخوانی
هنرمندان همواره از یکدیگر تاثیر گرفته و بر هم تاثیر گذاشته اند. در قرن بیستم اشکال گسترده ای از دخل و تصرف [۲]از کلاژ گرفته تا نمونه گیری[۳] در هنر نمایان شدند، همچنین بیان خلاقیتهای پویا تا اشکال فوق پوچ گرایانه نیز توسط تکنولوژیهای تولید انبوه مکانیکی امکان پذیر گشنتد. و هنرمندان استفاده از تصاویر و صداهای آماده را در کارهایشان آغاز نمودند.