خانه | Tag Archives: نقاشان معاصر همدان

Tag Archives: نقاشان معاصر همدان

سومین نشست بررسی جغرافیا و هنر |گالری لاله

نشست

سومین نشست بررسی جغرافیا و هنر در ادامه نمایشگاه نقاشان معاصر همدان در نگارخانه لاله برگزار می شود یکی از شاخص ترین ویژگی های هنر معاصر، جغرافیا است. جغرافیای زیستی هنرمند این امکان را به او می دهد که چگونه بنگرد و چگونه بنماید. هنرمند امروز توانسته با اتکا بر ...

ادامه نوشته

نقاشان همدان در نگارخانه لاله

نقاشان همدان

نمایشگاه آثار گروهی از نقاشان همدان در نگارخانه لاله نگارخانه لاله در ادامه رویکردهای پژوهشی خود که یکی از آن موارد ارائه و بررسی آثار هنرمندان شهرهای مختلف ایران است، اقدام به برپایی نمایشگاه آثار گروهی از نقاشان معاصر همدان کرده است. یکی از شاخص ترین ویژگی های هنر معاصر، ...

ادامه نوشته